Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Rozvojové dokumenty

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023

KOMUNITNÝ PLÁN_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 775,22 kB

PHSR 2015 - 2020

dotazník

tl_dotaz.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 96 kB

PHSR 2015 - 2020

tluzany_phsr_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,76 MB

PHSR na roky 2004 - 2006 a 2007 - 2013

PHSR 2004_2013.pdf

soubory.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB

Krajinno-ekologický plán obce

Krajinno-ekologický plán obce Tekovské Lužany

kep-uses.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,87 MB

Miestny územný systém ekologickej stability - mapa

m-uses.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,88 kB

Územný plán obce - prieskumy a rozbory

Prieskumy a rozbory

par.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 18,02 MB

Územný plán obce - zadanie

obálka

obálka.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,13 kB

obsah

obsah.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,63 kB

text_z_a-g

text__z_11tl___a___g.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,9 MB

text_z_h-n

text__z_20tl__h___n.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,23 MB

text_z_o-u

text__z_27tl__o___u.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 776,24 kB

úvod

úvod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,49 kB

Územný plán obce - koncept

obal textovej časti

obal textovej časti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 434,32 kB

obsah

obsah.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,76 kB

1 zakl_udaje

1 zákl údaje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 275,45 kB

2.1 rieš_zauj_uz

21 rieš a záuj úz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB

2.2 vazby_vuc_tl

22 väzby vÚc tl.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB

2.3 demografia

23 demografia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,56 kB

2.4 záuj_územie

24 záujm úz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB

2.5 urb_konc

25 urb konc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,17 MB

2.6 funk_vyuz

26 fun využ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,26 kB

2.7 byv_vyb

27 býv vyb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB

2.8 zast_uz

28 zast úz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 315,7 kB

2.9 ochr_pasmo

29 ochr pásm.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,58 kB

d10_obr_co_po

d10 obr co po.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 194,67 kB

d11_prír

d11 prír.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB

d12_tech_vyb

d12 tech vyb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,38 MB

d12_dop

d12 dop.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,68 MB

d13_živ_pros

d13 živ pros.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 938,53 kB

d14_prie_úz

d14 pries úz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,88 kB

d15_zapl_uz

d15 zápl úz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,56 kB

d16_vyn_ppf

d16 vyn ppf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 72,14 kB

d16a_tab_ppf

d16a tab ppf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 80,35 kB

d17_hodn

d17 hodnot.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB

obal grafickej časti

obal grafickej časti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 432,38 kB

skladba výkresov

skladba výkresov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 155,48 kB

01_širšie vzťahy

01 sirsie vztahy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,91 MB

02_komplex

02 komplex 5k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,24 MB

03_dop

03 doprava 5k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,05 MB

04_techn_infra

04 techn infra 5k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,09 MB

05_ochr_prír

05 ochrana prir 5k.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,09 MB

Územný plán obce - návrh

UPN_TL_navrh_text.pdf

upn_tl_navrh_text.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,08 MB

UPN_TL_navrh_zavazne.pdf

upn_tl_navrh_zavazne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 544,54 kB

obsah_vykresov.pdf

obsah_vykresov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,95 kB

doprava5000.pdf

doprava5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2 MB

doprava10000.pdf

doprava10000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB

ISU.pdf

isu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,18 MB

komplex5000.pdf

komplex5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,3 MB

komplex10000.pdf

komplex10000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,54 MB

ochr_prirody_pody5000.pdf

ochr_prirody_pody5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,88 MB

ochr_prirody_pody10000.pdf

ochr_prirody_pody10000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,1 MB

sirsie_vztahy50000.pdf

sirsie_vztahy50000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,71 MB

tech_inf5000.pdf

tech_inf5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB

tech_inf10000.pdf

tech_inf10000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,77 MB

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch