Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN prijaté/aktualizované v roku 2003


VZN o opatrovateľskej službe

- zrušené VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Tekovské Lužany zo dňa 26.3.2009

VZN o vytvorení školských obvodov

VZN o podmienkach držania psov na území obce Tekovské Lužany

- zrušené VZN 2/2016 zo dňa 29.6.2016