Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

2. Ako sa vyhnúť podvodom

jeseň                                    

 • Podvodníci využívajú rôzne zámienky, aby sa do­stali k vašim peniazom. Chcú vniknúť do vášho bytu a pokiaľ od vás nevylákajú peniaze priamo, ovládajú vel'a spôsobov, ako vás okradnúť.
 • Nedôverujte neznámym l'ud'om a nikoho cudzie­ho nevpúšťajte do svojho bytu!
 • Nedajte sa nachytať na nič, čo znie až príliš dob­re - vysoké zisky za vložené peniaze, „výhodné" kúpy, fantastické dovolenky s ubytovaním zadar­mo, zázračné lieky, zásielkové služby s p.o.boxa­mi a iné podl'a schémy „nízky risk - vysoký zisk" .
 • Nikdy nikomu telefonicky nehovorte čísla vašej kreditnej karty, občianskeho preukazu, telefónnej karty, číslo poistky alebo číslo vášho účtu v banke. Zisťovanie týchto čísel na overenie je od obchodníkov protizákonné!
 • Ak vám zazvoní opravár, pracovník úradu, či iných služieb (odpočet plynu, elektriku a pod.) nechajte si predložiť jeho služobný preukaz alebo ešte lepšie, zavolajte na úrad alebo inšti­túciu, na ktorú sa pracovník odvoláva. V prípade akýchkoľvek pochybností trvajte na tom, že o ponúkanú službu nestojíte.
 • Dôležité telefónne čísla (polícia, lekár, hasiči, blízki, susedia a pod.) majte viditeľne blízko telefónu, aby ste mohli čo najrýchlejšie privolať pomoc.
 • Nedovoľte nikomu, aby vás nútil niečo podpísať - dohodu o poistení, dohodu o kúpe či predaji hnuteľného a nehnuteľného majetku. Závažné rozhodnutia o vašom majetku konzultujte s práv­nikom, nechajte si poradiť od vierohodných osôb. Väčšina inštitúcií a nevládnych organizá­cií, ktoré poskytujú pomoc seniorom, ponúkajú i bezplatnú právnu poradňu.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

 • POLÍCIA: 158
 • INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112
 • MESTSKÁ POLÍCIA: 159
 • ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: 155
 • HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR: 150
 • BLÍZKA OSOBA
 • MOJE TELEFÓNNE ČĺSLO

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch