Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Sídlo a jeho symboly

Sídlo z hľadiska morfogenetického predstavuje hromadnú cestnú dedinu. Tieto obce vznikali spravidla ako útvary prispôsobujúce sa prírodným pomerom alebo postupným rozrastaním veľmi malých obcí, ktorých usadlosti boli zoskupené náhodne, nepravidelne. Domy v nich sú sústredené pozdĺž viacerých ciest, križujúcich sa pod rôznym uhlom. Domový a bytový fond obce v súčasnosti predstavuje 1032 domov a 1090 bytov (2021), má však potenciál rastu.

Symboly obce predstavujú erb, pečať a vlajka. Heraldickú štúdiu o nich vypracoval PhDr. Ladislav Vrteľ v roku 2007. Tieto symboly boli odsúhlasené a overené heraldickou komisiou. Pri ich vypracovaní sa vychádzalo z historického symbolu obce na odtlačku osemhranného pečatidla z roku 1856.

V erbe obce sa v červenom štíte nachádza biskup sv. Adalbert v striebornom habite, so zlatým pektorálnym krížom, v striebornej zlatolemej mitre, v pravici  so zlatou privrátenou berlou, vo zdvihnutej ľavici so zlatou knihou so striebornou oriezkou.

Pečať obce je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom                    OBEC TEKOVSKÉ LUŽANY. Pečať má priemer 35 mm.

Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, žltej, bielej, červenej, bielej, žltej, bielej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

 Erb obce Tekovské Lužany

erb

 Pečať obce Tekovské Lužany

pečať

 Vlajka obce Tekovské Lužany

vlajka

 Štandarda starostu obce Tekovské Lužany

štandarda

 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch