Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kancelária prvého kontaktu


Obecný úrad Tekovské Lužany
SNP 43


Úradné hodiny pre verejnosť:

Pondelok:             8.00 – 12,00 h   13,00 – 15.30 h
Utorok:                  8.00 – 12.00 h   13,00 – 15,30 h
Streda:                  8.00 – 12,00 h   13,00 – 17,00 h
Štvrtok:                 8.00 – 12,00 h   13,00 – 15,30 h
Piatok:                   8.00 – 12,00 h


Kontakt:

Aneta Jančíková, referent kancelárie prvého kontaktu

tel. +421367720170, e-mail: kontakt@tekovskeluzany.sk

prízemie, č.dv. 6

Kancelária prvého kontaktu

je pracovisko Obecného úradu v Tekovských Lužanoch, ktoré občan navštívi, keď potrebuje:

 • získať informácie o samospráve obce Tekovské Lužany, jej orgánoch, organizáciách a predstaviteľoch, o jej činnosti, aktivitách a investičných projektoch
 • získať úradné tlačivá (formuláre) ku svojej žiadosti
 • podať písomnú alebo ústnu žiadosť, vrátane sťažností
 • podať akýkoľvek námet, pripomienku, podnet, pochvalu alebo kritiku na činnosti súvisiace so samosprávou
 • požiadať o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • vybaviť potvrdenia k žiadosti o dávku v hmotnej núdzi
 • nahliadnuť do základných legislatívnych a úradných dokumentov obce Tekovské Lužany ako štatút obce, všeobecne záväzných nariadení obce, rozpočtu, záverečného účtu
 • objednať vývoz a likvidáciu fekálií
 • zaplatiť poplatok za trhové miesto
 • vyhlásiť reláciu v miestnom rozhlase
 • kúpiť propagačný materiál o obci Tekovské Lužany