Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Z histórie obce - kostoly a malé historické pamiatky

Rímskokatolícky kostol sv. Štefana  dal postaviť ostrihomský arcibiskup a uhorský prímas Imre Eszterházy v roku 1741. Kostol bol v roku 1763 poškodený zemetrasením, a preto bol počas panovania Márie Terézie zrekonštruovaný. To pripomína nad vchodom umiestnená tabuľa z červeného mramoru, z ktorej v roku 1947 odstránili maďarský erb. Kostol, postavený v barokovom slohu, bol zasvätený kráľovi sv. Štefanovi I. Hlavný oltár pochádza z 18. storočia. V kostole sa nachádza     aj koncertný organ.

  Rímskokatolícky kostol sv. Štefana v Tekovských Lužanoch

rímskokatolícky kostol

  Interiér rímskokatolíckeho kostola v Tekovských Lužanoch

interiér

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi bol postavený v roku 1784 najprv bez veže, ktorú pristavili v roku 1792. Organ kostola je pôvodný a pochádza z roku 1900. Na stene kostola je umiestnená pamätná tabuľa z roku 2007,  ktorá pripomína 50. výročie vysídlenia obyvateľov maďarskej národnosti v roku 1947. Kostol prešiel viacerými opravami v rokoch 1900, 1920, 1952, 2006 – 2007 a 2015.

  Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Tekovských Lužanoch

kostol reformovanej cirkvi

  Interiér kostola reformovanej kresťanskej cirkvi

interiér

  Modlitebňa bratskej jednoty baptistov v Tekovských Lužanoch 

modlitebňa BJB

  Interiér modlitebne bratskej jednoty baptistov v Tekovských Lužanoch

bjbint

   Modlitebňa evanjelickej cirkvi a.v. v Tekovských Lužanoch

ev

 Socha sv. Trojice umiestnená vo farskej záhrade rímskokatolíckej cirkvi bola postavená v barokovom slohu v roku 1755.

s3

  Pôvodné umiestnenie sochy sv. Trojice na mieste bývalého rímskokatolíckeho kostola.

sv3

sv33

 Oproti vchodu do katolíckeho cintorína sa nachádza krypta rodiny Soókyovcov postavená v neogotickom slohu z roku 1860. V krypte odpočíva rodina správcu veľkostatku tekovskolužianskeho arcibiskupa. Nad dverami je nasledujúci nápis: „Elfelejthetetlen fiunk hamvainak szülői szerelmök örök emlékéül: Szvéda Antal és Soóky Erzsébet.” V preklade: „Na večnú pamiatku rodičovskej lásky preukázanú pozostatkom nezabudnuteľnému synovi: Antal Szvéda a Erzsébet Soóky”.

sooky

Socha sv. Jána Nepomuckého (mučeníka spovedného tajomstva a patróna           pri prírodných pohromách) stojí pri križovatke na ceste vedúcej k železničnej stanici, neďaleko potoka Lužianka. Dal ju postaviť János Babilovics, miestny správca panstva (špán) v roku 1780. 

nep

Kríž „Csillapos (Čillapoš)" postavený v roku 1827 stojí na rohu niekdajšieho majetku katolíckej farnosti. Na mieste dnešného železného kríža umiestneného na kamennom podstavci voľakedy stál kamenný kríž, z ktorého je pôvodný už len podstavec. V minulosti veriaci ku krížu usporiadali procesie na počesť sv. Marka na posvätenie pšenice a z príležitosti krížových ciest.

csillapos

Tzv. „Vöröskereszt (Červený kríž)“ z 19. storočia stojí na hranici Tekovských Lužianok pri starom židovskom cintoríne, vedľa cesty vedúcej na vinice pri Hulvinskom lese. Kríž v roku 1851 zvečnil na maľbe „Bitka pri Tekovských Lužanoch“ maliar Imre Medve (1818 – 1878).

čk

Zvonicu Hulvinky postavil v roku 1930, podľa plánov architekta Józsefa Fehéra z Komárna, András Varga, murár z Tekovských Lužian. Základy sú položené až tri metre hlboko v zemi na 1 meter hrubom betónovom základe, k čomu použili až 20 q cementu.   Po obvode zvona je ozdobnými písmenami vyliate jeho meno „MIER “ a text: „1914 – 1918. Na počesť padlých hrdinov vo svetovej vojne z dobrovoľnej zbierky s úctou vyhotovila hulvinská reformovaná cirkev. Odliali Bratia Fischerovci Trnava“.

hulvinky

Pamätník padlým vo svetových vojnách je umiestnený vedľa potoka Lužianka, na mieste rodinného domu zbombardovaného počas II. svetovej vojny.                      Bol postavený a odhalený v roku 2006 (obetiam II. svetovej vojny) a rozšírený                v roku 2015 (obetiam I. svetovej vojny a srbským zajatcom). Autorom návrhu pomníka bol Ladislav Szűcs a zhotoviteľom Ľudovít Tóth zo Želiezoviec.

 vojny

 

 

 

 

 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch