Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Zberný dvor - informácie

Kalendár plánovaného vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu SK (1.38 MB)

Kalendár plánovaného vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu HU (1.38 MB)

 

Dňom 2.11.2015 sa začala prevádzka zberného dvora, ktorý sa nachádza na ulici SNP č. 43 vo dvore Obecného úradu.

http://www.facebook.com/zbernydvorluzany/?fref=ts

 

ako separovať1ako separovať2

 

Odvozetikett komunálneho odpadu v obci Tekovské Lužany sa realizuje každý druhý štvrtok od 7:00 hod.

Vyseparované zložky  v plastových vreciach sú odvážané podľa nasledovného harmonogramu ulíc:

 1. utorok v mesiaci
  • SNP, Hulvinská, Obrancov mieru
 2. utorok v mesiaci
  • Poštová, Družstevná, Lužianska, Tekovská
 3. utorok v mesiaci
  • Zálagoš, J.A.Komenského, Nádražie, Topoľská, Záhradná, Partizánska, Dunajská
 4. utorok v mesiaci
  • Hronská, Dukelská, Revolučná, Proletárska, Osloboditeľov, 1.mája, Sokolská, Cintorínska

Zber papiera je vykonávaný počas prevádzkových hodín Zberného dvora.

V prípade nahromadenia väčšieho množstva je možné vyseparovaný odpad doniesť osobne do prevádzky zberného dvora.

O ďalších zložkách separovaného odpadu, ktorý bude spracovávaný na zbernom dvore Vás budeme priebežne informovať.

Ďakujeme, že sa zapájate do separovaného zberu!

Harmonogram ďalších zberových aktivít

V najbližších dňoch umiestnime k verejným budovám nové farebne rozlíšené zberné nádoby na zber separovaných zložiek odpadu SKLO, PAPIER, PLASTY, ktoré budeme odvážať každý utorok.

Ďakujeme, že sa podieľate na triedení odpadu, znižujete tým náklady na odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu!

Triedením spoločne prispievame k znižovaniu nákladov na odpady.

Ďakujeme, že separujete!

 

Ročný výkaz KO a drobného stavebného odpadu za rok 2022 (80.57 kB)

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch