Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Spolupráca a rozvoj obce

Obec Tekovské Lužany je aktívnym partnerom vo viacerých zoskupeniach domácich i zahraničných. Pri príležitosti 50. výročia presídlenia obyvateľov obce Tekovské Lužany bola v r. 1997 uzavretá družobná zmluva s mestom Bátaszek a v roku 1998 s mestom Kondoroš v Maďarsku. Obec udržuje partnerské vzťahy s mestami Besigheim v Nemecku, Ditrau v Rumunsku, Aÿ-Champagne a Condé-sur-l´Escaut vo Francúzsku.

bátaszék                      kondoroš

  Erb družobného mesta Bátaszék    Erb družobného mesta Kondoroš

Obec je súčasťou viacerých združení - Združenie miesta a obcí Slovenska, Dolnohronské rozvojové partnerstvo, Mikroregión Laurentius, Združenie obcí Lužianka, Oblastná organizácia cestovného ruchu Tekov.

Logo Záujmového združenia právnických osôb pre rozvoj cestovného ruch - Mikroregión Laurentius

 mrl

 Logo Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov

OOCR Tekov

Počas posledných rokov sa v obci podarilo zrealizovať viacero projektov, napr.  rekonštrukcia verejného osvetlenia, požiarnej zbrojnice, budov základných škôl v obci, parku, zdravotného strediska, obecného úradu, komunitného centra, pošty, zateplenie a rozšírenie kapacity miestnej materskej školy, vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, výstavba ČOV a kanalizácie. Realizácia projektu WiFi pre Teba priniesla zriadenie WiFi zóny s bezplatným pripojením na internet na desiatich verejne prístupných priestranstvách obce. O informovanosť v obci a okolí sa stará Televízia Tekovské Lužany (https://www.tvluzany.sk).

 Budova obecného úradu

ocu

  Budova základej školy

zš

  Budova materskej školy

mš

  Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

cizs

  Hasičská zbrojnica

Hasičská zbrojnica

  Pošta (predná časť budovy) a komunitné centrum (zadná časť budovy)

Bdova pošty a komunitného centra

   

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch