Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Roky 2022 - 2026

21.6.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (270 kB)

návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2023 (47.5 kB)

návrh záverečného účtu obce za rok 2022 (227.83 kB)

 

31.5.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (270.5 kB)

návrh VZN č. 1/2023, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na rok 2023 (192 kB)

zápisnica

zápisnica zo 4. zasadnutia OZ (2.27 MB)

uznesenia

uznesenia zo 4. zasadnutia OZ (1.11 MB)

 

12.04.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (425.73 kB)

správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2022 (439.48 kB)

zámer zámeny pozemkov č. 2/2023 (578.26 kB)

zápisnica

zápisnica z 3. zasadnutia OZ (1.92 MB)

uznesenia

uznesenia z 3. zasadnutia OZ (1.46 MB)

 

08.02.2023

navrhované dokumenty

návrh programu (270 kB)

zámer č. 1/2023 (145.38 kB)

zápisnica

zápisnica z 2. zasadnutia OZ (293.5 kB)

uznesenia

uznesenia z 2. zasadnutia OZ (1.74 MB)

 

14.12.2022

navrhované dokumenty

návrh programu (272 kB)

návrh VZN č. 1/2002 o školských poplatkoch (188 kB)

návrh VZN č. 2/2022 o dotáciách na prevádzku škôl a školských zariadení (252.5 kB)

návrh VZN č. 3/2022 o novele VZN o nakladaní s komunálnym odpadom (197.29 kB)

návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa novelizuje VZN o poplatkoch za komunálny odpad (225.5 kB)

návrh rozpočtu - úvodná časť (168.5 kB)

návrh rozpočtu - tabuľková časť (306.66 kB)

Príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2022 (166.5 kB)

Zámer prevodu majetku č. 9/2022 (145.49 kB)

Zámer prevodu majetku č. 10/2022 (146.11 kB)

zápisnica

zápisnica z 1. zasadnutia OZ (2.45 MB)

uznesenia

uznesenia z 1. zasadnutia OZ (732.59 kB)

 

23.11.2022

Navrhované dokumenty

návrh programu (271 kB)

zápisnica

zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ (527.67 kB)

uznesenia

uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ (475.75 kB)

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch