Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Z histórie obce - remeslá a obchod

Tekovské Lužany už od začiatku 16. storočia boli mestečkom (oppidum), v živote ktorého dôležitú úlohu zohrávali cechy. Dokazuje to  vysoký počet jarmokov a týždenných trhov.

Cech obuvníkov je prvý cech v Tekovských Lužanoch, o ktorom existuje písomná zmienka. Povoľovaciu listinu (štatút) získal v Leviciach v roku 1670, podpísali ju gróf Pál Csáky, dedičný hradný pán a kapitán a György Románfalvy, levický vicekapitán. Listina spomína 6 majstrov remeselníkov: Pál Varga, Miklós Varga, Dániel Varga, István Varga, Mátyás Varga a András Varga. Z artikúl cechu sa dozvedáme, že členovia mali dvakrát ročne zhromaždenia, na ktorých zvolili dvoch cechmajstrov a dekana. Členom cechu sa mohol stať i nekatolík. Na nedeľnej bohoslužbe každý bol povinný zúčastniť sa  podľa vlastného svedomia.

Cech čižmárov získal povoľovaciu listinu v roku 1730, podpísal ju ostrihomský arcibiskup. O povolenie založiť cech spoločne žiadali remeselníci z Tekovských Lužian a zo Štúrova. V jednotlivých častiach artikúl cechu sa uvádza, že členom cechu môže byť len katolík a človek s iným vierovyznaním nemôže vykonávať svoje remeslo. V oboch mestách (Štúrovo, Tekovské Lužany) bolo zakázané, aby čižmár vykonával prácu obuvníka a naopak. Okrem kópie povoľovacej listiny zostal zachovaný aj           „ Výučný list“ z roku 1873.

Spojený cech založili remeselníci Tekovských Lužian 12. októbra 1839. Povoľovaciu listinu odobril a vlastnoručne podpísal Ferdinand I., rakúsky cisár a uhorský kráľ. V roku 1988 sa našiel  vzácny dokument cechu „Nagy Sallai egyesült Céh protokollum 1839 Esztendőben” (Protokol Spojeného cechu v Tekovských Lužanoch z roku 1839).     Aj na základe zápisníc, cechovej truhlice, pôvodnej povoľovacej listiny, pečatidiel, mien zakladajúcich členov a predstavených, výšky príjmov a výdavkov je veľmi dobre zmapovaný.  V protokole sú vyznačené nasledujúce funkcie: cechmajster, vicecechmajster, cechový notár, starší a mladší majster, služobný majster, majster učiteľ, prvý a druhý majster.

Členmi Spojeného cechu boli: krajčír, nemecký krajčír, maďarský krajčír, pánsky krajčír, tkáč, debnár, zámočník, stolár, pekár, medovnikár, kováč, murár, kolár, kolesár, sedlár, farbiar, kožušník, črievičkár, obuvník (šuster), sitár, klobučník, tesár, mydliar, remenár, halenár, povrazník.

    Pečať cechu čižmárov z r. 1676

c1

     Pečať spojeného cechu z r. 1839

c2

     Pečať spojeného cechu z r. 1880

c3

     Listina o prijatí tkáča Andrása Kakasa do spoločného cechu z r. 1846

listina

      

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch