Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Programový rozpočet obce na rok 2016

úvod

tabuľková časť

programová časť

Prehľad o poskytnutí dotácií 2016

Plnenie rozpočtu

plnenie rozpočtu k 31.3.2016

plnenie rozpočtu k 30.6.2016

I. úprava rozpočtu obce na rok 2016

tabuľková časť

II. úprava rozpočtu obce na rok 2016

tabuľková časť