Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Detské inkluzívne ihrisko RODINKA

Výstavba detského inkluzívneho ihriska RODINKA

 

mpsvr 

 

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

 

Názov projektu: Výstavba Detského inkluzívneho ihriska RODINKA v obci Tekovské   Lužany

Financovanie: Dotácia MPSVaR SR

Prijímateľ: obec Tekovské Lužany

Druh dotácie: Dotácia na utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska v súlade ustanovením § 9b ods. 1 písm. e) zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Ukončenie realizácie projektu: Kapitálový transfer - najneskôr do 2 nasl. rozpočtových rokov  

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na: https://www.crz.gov.sk/zmluva/7278742/ Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 352/2022 podľa § 9b ods. 1. písm. e) a § 12 ods.3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Číslo zmluvy: 11201/2022-M_ODPD

Výška poskytnutej dotácie: 27.000 eur

Miesto: Obec Tekovské Lužany, k.ú. Tekovské Lužany, parcela č. 192/1                             

Obsah projektu: Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska podľa PD – autor návrhu  ihriska Ing. arch. Kristína Boháčová, zodpovedný projektant Ing. arch. Kristína Boháčová s nasledovnými prvkami:

  • Pieskovisko čln – hlavný inkluzívny prvok: 1ks
  • Kolotoč – hlavný inkluzívny prvok: 1ks
  • Hojdačka hniezdo – hlavný inkluzívny prvok: 1ks
  • Menšia loď Pinta pre deti: 3-6 rokov: 1ks
  • Reťazové hojdačky pre 4 deti: 1ks
  • Fitdráha: 1ks
  • Infotabuľa: 1ks
  • Lavička: 3ks
  • Smetný kôš: 2ks

 

Ciele projektu: Realizácia projektu bude prínosom pre všetkých občanov obce, ktorí tu nájdu priestor pre relax a oddych. Súčasťou novovybudovaného detského ihriska budú prvky ako hojdačka, kolotoč, pieskovisko čln, loď malá (3-6 rokov), lavička, infotabula a iné. V neposlednom rade do zoznamu doplnkových prvkov detského ihriska zaradíme lavičky ako aj smetné nádoby. Areál ihriska bude verejnosti prístupný nepretržite. Jeho správa a údržba bude v réžii obce, ktorá zabezpečí aj dozor a ochranu ihriska formou prípadného vybudovania kamerového systému. Na informačnej tabuli v areáli detského ihriska budú jasné zadefinované podmienky a spôsob využívania jednotlivých jeho prvkov, aby bola dostatočne zabezpečená bezpečnosť návštevníkov. Zámerom vybudovania Detského ihriska je vytvorenie bezpečného a zároveň atraktívneho priestoru pre pohybové aktivity detí. Detské ihrisko bude po realizácii udržiavané pod dohľadom vedenia obce Tekovské Lužany a bude kladený veľký dôraz na pravidelnú a vhodnú údržbu nielen predmetného objektu ale i okolitej výsadby, aby v konečnom dôsledku vytvárali miesto pre relax, oddych, a zábavu nielen detí, mládeže ale všetkých obyvateľov obce Tekovské Lužany.

 

Projekt na podporu plnenia funkcií rodiny formou výstavby inkluzívneho detského ihriska sa realizuje vďaka finančnej podpore Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Fotodokumentácia z výstavby

1

32

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1716

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch