Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Združenie obcí Lužianka

 • IČO: 51020181
 • DIČ: 2120558099
 • Obchodné meno: Združenie obcí Lužianka
 • Dátum vzniku: 23.06.2017
 • Adresa sídla: SNP 287/43, Tekovské Lužany, 935 41
 • Okres: SK0232 - Okres Levice
 • Obec: SK0232502821 - Tekovské Lužany
 • Právna forma: 751 - Záujmové združenie právnických osôb
 • Hlavná činnosť: 94992 - Činnosti záujmových organizácií
 • Inštitucionálny sektor: 13130 - Miestna samospráva
 • Druh vlastníctva: 5 - Vlastníctvo územnej samosprávy

Predmetom združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi.

Predmet činnosti sa bude realizovať:

 • dlhodobou realizáciou triedeného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vytriedených zložiek,
 • zabezpečením zberu, zvozu a  zneškodnenia zvyškového komunálneho odpadu,
 • za účelom racionalizácie nakladania s odpadmi postupné vybudovanie vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, potrebného vozového a technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti,
 • zabezpečením kompostární pre domácnosti na realizáciu kompostovania záhradného odpadu a zabezpečením veľkokapacitných kompostární na realizáciu kompostovania BRO na verejných priestranstvách – námestiach, parkoch, cintorínoch atď.
 • spoločným a systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi združenia,
 • osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k znižovaniu a separovaniu odpadov v domácnostiach a zvýšenie záujmu o životné prostredie.

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch