Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN prijaté/aktualizované v roku 2008


VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tekovské Lužany

- zrušené VZN č. 4/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tekovské Lužany

VZN o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľov škôl a školských zariadení