Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Návrh programového rozpočtu obce na roky 2019 - 2021

úvod

tabuľková časť

programová časť

 

Programový rozpočet obce na roky 2019 - 2021

úvodná časť

tabuľková časť

programová časť