Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

1

Vážení spoluobčania !

Sčítanie obyvateľov sa dostáva do ďalšej fázy. V pondelok 3. mája 2021 sa z rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR začne asistované sčítanie. Potrvá šesť týždňov a skončí v nedeľu 13. júna 2021.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Pri asistovanom sčítaní môže obyvateľ využiť služby kontaktného miesta, v našej obci je kontaktné miesto zriadené na Obecnom úrade. Tu sa môže obyvateľ sčítať sám pomocou techniky, ktorú bude mať k dispozícii, alebo mu na požiadanie pomôže stacionárny asistent. Úradné hodiny budú od pondelka do štvrtku v čase od 8.00 do 14.00 hod., mimo obedňajšej prestávky.

Ak sa obyvateľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť na kontaktné miesto, môže požiadať o službu mobilného asistenta, ktorý ho navštívi a pomocou tabletu v pohodlí domova sčíta. Návštevu mobilného asistenta si môže obyvateľ zabezpečiť zavolaním na kontaktné číslo t.j. obecný úrad, na tel.č. 036/7723501, alebo na tel. číslo 0917048921. Po objednaní si mobilného asistenta tento kontaktuje obyvateľa telefonicky, aby si s ním dohodol presný termín návštevy u neho doma.

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska mali povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára do 31. 3. 2021, alebo teraz v čase od 3. 5. do 13. 6. 2021 prostredníctvom stacionárnych, alebo mobilných asistentov sčítania. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a obyvatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur.

Pozor na falošných asistentov sčítania

Sčítanie obyvateľov láka aj podvodníkov. Tí môžu telefonicky alebo osobne kontaktovať hlavne seniorov a ponúkať im pomoc pri sčítaní. Neverte týmto falošným asistentom! Skutoční asistenti sčítania kontaktujú obyvateľov až po nahlásení požiadavky na asistované sčítanie. Pri príchode sa mobilný asistent preukáže preukazom asistenta sčítania.

 

Už 15.02.2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v Tekovských Lužanoch.

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk   alebo pomocou mobilnej aplikácie.

Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 0367723501, či na call centrum 02/20 92 49 19.

Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

Obecný úrad v Tekovských Lužanoch.

 

Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021 , posúva sa len asistované sčítanie!

 

Rozmanitosť obohacuje
Sčítanie obyvateľstva 2021


Milí návštevníci,
sčítanie obyvateľstva bude pre príslušníkov národnostných menšín a pre ich komunity nepochybne významnou udalosťou. Samotné priznanie si svojej národnosti a svojho materinského jazyka nie je len holý štatistický údaj. Od týchto  výsledkov, či priamo alebo nepriamo, sa odvíjajú niektoré menšinové práva, ktoré napomáhajú zachovať  jazyk, kultúru, demografickú rôznorodosť a pestrosť krajiny. 

Postupne Vám budeme prinášať informácie a propagačné materiály aj v menšinových jazykoch, v ktorých Vám vysvetlíme priebeh, ale aj dôležitosť sčítania. Dúfame, že Vám tieto informácie budú nápomocné a užitočné.

viac informácií tu:

https://www.narodnostnemensiny.gov.sk/rozmanitost-obohacuje-scitanie-obyvatelstva-2021/

byty

skolprvémaxklik

elektronické samosčítanie obyvateľov 2021 (501.11 kB)

 

 

www.scitanie.sk

 

informatívne video k SODB : https://vimeo.com/471290558

najčastejšie otázky k SODB : https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

otázky a odpovede k SODB: https://www.youtube.com/watch?v=f_lZpXRYt8Y&list=PLXeMdWzNwnwSXHGSCqVc_IK71eEcSxpuH&index=1

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch