Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Obyvateľstvo obce

Vo vývoji počtu obyvateľov možno sledovať niekoľko etáp. Prvá etapa predstavuje rast obyvateľstva a viaže na obdobie rokov 1786 – 1900, kedy počet obyvateľov dosiahol 3 684 osôb. Rast vystriedala v období rokov 1910 – 1921 stagnácia. V medzivojnovom a vojnovom období nastal pokles počtu obyvateľov. Povojnové obdobie je charakteristické prudkým nárastom počtu obyvateľov do 70. rokov 20. storočia, kedy bolo v obci dosiahnuté maximum 4 772 obyvateľov. Od roku 1970 nastalo opätovné znižovanie počtu obyvateľov. K 1.1.2022 žilo v obci 2 843 obyvateľov.  

V štruktúre obyvateľstva podľa pohlavia mierne prevažujú ženy (50,51 %) nad mužmi (49,49 %). Veková štruktúra obyvateľstva poukazuje na regresívny typ vývoja populácie obce. Preň je typický vyšší podiel obyvateľstva poreprodukčného veku (50 a viac rokov), ktorý dosahuje 37,92 % oproti podielu detskej zložky (do 14 rokov), ktorá tvorí 15,79 %. Reprodukčná skupina obyvateľstva (15 - 49 rokov) sa podieľa na populácii 46,29 %. Priemerný vek obyvateľstva je 41,35 rokov.

Obec predstavuje z hľadiska národnostnej štruktúry národnostne zmiešané prostredie. K slovenskej národnosti sa v roku 2021 hlásilo 68,38 % obyvateľov.     Druhou najpočetnejšou skupinou je obyvateľstvo maďarskej národnosti (23,07 %). Z ďalších národností je v obci zastúpená najmä rómska a česká národnosť.

V náboženskej štruktúre obyvateľstva prevláda obyvateľstvo rímskokatolíckeho vierovyznania (33,70 %) viazané na slovenskú národnosť. Nasleduje reformovaná kresťanská cirkev – kalvíni (10,69 %). Vyššie zastúpenie má aj evanjelická cirkev augsburského vyznania (6,58 %). Ostatné cirkvi majú v obci menšie zastúpenie. Bez vyznania je 38,09 % obyvateľov. 

Vývoj počtu obyvateľov obce Tekovské Lužany podľa sčítaní ľudu (r. 1786 – 2021)

Rok

 

Počet obyvateľov   

Tekovské Lužany

Tekovské Lužianky

 

Hulvinky

1786

1 241

306

181

1826

2 150

371

241

1869

1 996

616

321

1880

2 256

640

358

1890

2 515

705

396

1900

2 590

682

412

1910

2 588

604

394

1921

2 691

651

376

1930

2 853

639

368

1940

2 785

609

396

1950

2 717

448

350

1961

3 848

513

411

1970

3 699

1980

3 315

1991

2 909

2001

2 901

2011

2 907

2021

2 843

 

 

vývoj počtu

 Štruktúra obyvateľstva obce podľa národnosti (2021)
národnosť
 Štruktúra obyvateľstva obce podľa vierovyznania (2021)

vierovyznanie

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch