Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN prijaté/aktualizované v roku 2011


VZN, ktorým sa určujú zásady hospodárenia s majetkom obce Tekovské Lužany

 - novelizované VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Tekovské Lužany zo dňa 12.7.2012

VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Tekovské Lužany

- zrušené VZN 3/2016 zo dňa 29.6.2016