Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Prvá písomná zmienka

/preklad textu z latinského originálu/

i_269400V mene nedeliteľnej jednoty Svätej Trojice , v roku 1156 nášho spasenia, v 18. roku panovania nášho slávneho panovníka II. Gézu, kráľa Maďarov, v čase palatína Bélu a kuriálneho sudcu ( richtára ) Henricha, a Martirius v službách ostrihomskej cirkvi z milosti Boha, šiesty rok arcibiskup, keď v spomínanom kostole som pripravil a vysvätil oltár na počesť Panny Márie. Cieľom slúžiť tomuto oltáru som založil zbor z našich bratov, aby sa tu denne schádzali a vykonali rannú a večernú pochvalu pre Pannu Máriu. V každú sobotu nech predstavia na počesť Blahoslavenej Panne Márie slávnostnú svätú omšu s vhodnými spevmi, kadidlom a s inými liturgickými náležitosťami, ktoré sú obvyklé v slávnostnej bohoslužbe. Z Písma viem, kto oltáru slúži, nech žije aj od oltáru, a vidiac, že moji bratia , kanoniki hornej cirkvi až dodnes sú bez zaopatrenia a na základe napomenutia apoštola musíme sa starať o biednych bratov. So súhlasom kráľa, so súhlasom krajiny i z titulu oprávnenosti týchto far, ktoré patria do mojej právomoci, odovzdám im desatinu príjmov 70 obcí. Tieto dary sú neodvolateľné aj pre mojich nástupcov, nemôžu ich ukrátiť, zmeniť, nakoľko s touto darovacou listinou schválil som tieto výsady, ktoré som posvätil kráľovským pečaťom, zlatom, voskom, potvrdím so súhlasom celej krajiny. Hocikto, kto pochybuje o tom, nech je na neho vypovedaná kliatba, alebo priťahuje na seba rozsudok kráľovského súdu. Mená týchto obcí ďalej budú vymenované. Ostrihomské arcibiskupsto je blízko, často sa tam zdržiava i sám arcibiskup, označím 10 obcí, z ktorých desatiny dostanú VRANUS a SARAR. Spomedzi tých 4 lepšie: MOSULA, MALOS, FURNOD a SURLOU, stredné: VDOL, KURT, kde sú aj panské ovce, WRT, slabšie: SCUODOU, TELUKI, KESCEU, ZACHEUS majetok biskupa.V nitrianskom arcibikupstve 10 obcí, kde desatiny dostane kanonik GYÖRGY. Z týchto 4 lepšie: JEGU, DIOR, SULAD, LOPAS, stredné: ASGAR, NEIERCI, NNCYC, ktorá je vedľa DUOR, slabšie: ZALTINC, CHIRNA, kde je GALTUM, COLUNCH EYDRICH. Kde má desatiny DEUN, z tých 4 lepšie: JELEU, KER, CERNIC, GURMOT, stredné: BRENCU za riekou, MOLENTA, ILUT, slabšie: SCEULEUS, kde je BEC, BEU, MOGOROD, GUNE. Kde má desatiny SCHUCT, 4 lepšie: YLMER, ALEYEU, RIPIN, SEKA, stredné: SURAN, OTROC, VASKARD, slabšie: SCUNA, POSCOLOU, KORTUAC. Desatiny pre DIU, 4 lepšie: VASR,TUMAN, KURT, BOSMAN, stredné : TULMACIC, VLDRUC, CIPUR, slabšie: BAB BOLOSLAI, BRODRINC, PTA.

V tekovskom arcibiskupstve desatiny dostanú SOUC a GERDATA, 4 lepšie: CUNDI, SCELESMAN, QALIZ, stredné : ENG, SENGEU, FIUS, slabšie: SAULSCEKEI, SCENTUSA, BELEG. Na území hontianskeho arcibiskupstva desatiny dostane FROCOL, 4 lepšie: NEK, PLAST, KEMENCE, BADIN, stredné: TUR, SCEBECHLEB, GYRK,
slabšie: NEUELEN, PRIlLSCAN, SCOBUC.Ďalej kaplnku Svätého Mikuláša , ktorá sa nachádza v predmmestí Ostrihomu, nechám pre seba ako náhradu za vosk a tymian.

Svedkovia: arcibiskup MICO – Kalocsa, biskup ANTAL - Pécs, biskup HYPOLIT– Vác, biskup VALTER– Sedmohradsko, výpomocný biskup LUKÁCS– Eger , výpomocný biskup ISTVÁN - Csanás, výpomocný biskup GERUASIUS - Győr, biskup GOTHSALDUS - Záhreb, prepošt RAFAEL– Buda, prepošt ZAKARIUS – Temesvár, prepošt PRIMOGENITUS - Várad, prepošt PÉTER– Titel, palatín BÉLA, kuriálny šafár HENRIK, župan APPA - Bodrog, župan SIMON– Ostrihom, župan DIRS - Nógrád, župan GERMANUS – Hont, župan PÉTER - Bars.

Tento spis vyhotovil BARNABÁS, kráľovský notár, ďalej s pečaťom potvrdili ALBIENSIS kanonik a MIKLÓS notár.

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch