Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

5. Ako sa správať v cestnej premávke

jeseň

 • V cestnej premávke buďte pozorní. Pri prechád­zaní cez cestu využívajte pokiaľ možno priecho­dy pre chodcov so svetelnou signalizáciou.
 • V prostriedkoch verejnej dopravy pri nastupova­ní a vystupovaní využívajte dvere pri vodičovi.
 • V zmysle zákona ste pri zníženej viditeľnosti povinní nosiť na oblečení prvky z reflexného materiálu.
 • Pre jazdu na bicykli sa rozhodnite po zvážení svojho aktuálneho zdravotného stavu. Jazdu na bicykli prispôsobte hustote premávky a momen­tálnym podmienkam na ceste.
 • Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, nepod­ceňujte povinnú výbavu vášho bicykla a povin­nosť nosiť ochrannú prilbu mimo obce. Dbajte predovšetkým na funkciu bŕzd, bicykel majte riadne osvetlený a nezabudnite, že za zníženej  viditeľnosti máte povinnosť mať aspoň dva reflexné prvky.
 • Nepoužívajte bicykel na prepravu nadmerných, neforemných a ťažkých nákladov.
 • Nesadajte si za volant auta, pokiaľ sa necítite dobre. Riadenie radšej odložte na dobu, keď' budete v lepšej kondícií.
 • Pokiaľ' nemusíte, nejazdite so svojím autom v dopravných špičkách.
 • Nezabúdajte na pravidelné zdravotné prehliadky, ktoré zákon prikazuje vodičom od veku 65 rokov a ktoré potvrdia vašu spôsobilosť na vedenie mo­torového vozidla.
 • Nezabudnite zamykať svoj automobil. Dávajte si pozor najmä na parkoviskách alebo garážach. Parkujte blízko vchodu alebo strážnika.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

 • POLÍCIA: 158
 • INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112
 • MESTSKÁ POLÍCIA: 159
 • ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: 155
 • HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR: 150
 • BLÍZKA OSOBA
 • MOJE TELEFÓNNE ČĺSLO

 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch