Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Implementácia nového vzdelávacieho programu ZŠ žiakov z MRK

  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Prioritná os 1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie 1.1: Premena tradičnej školy na modernú
  • Kód výzvy: OPV-2011/3.1/03-SORO
  • Názov projektu: Implementácia nového vzdelávacieho programu ZŠ žiakov z MRK
  • Príjemca: Obec Tekovské Lužany, Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany, Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany
  • Výška poskytnutého príspevku: 148 686,81 €
  • Spolufinancovanie z vlastných zdrojov: 7 434,37 €
  • Začiatok realizácie projektu: október 2012
  • Ukončenie realizácie projektu: september 2014

http://m.implementaciamrktekovskeluzany.webnode.cz/

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch