Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Programový rozpočet obce na rok 2015

úvod

tabuľková časť

programová časť

Plnenie rozpočtu

plnenie rozpočtu k 31.3.2015

plnenie rozpočtu k 30.6.2015

plnenie rozpočtu k 30.9.2015

plnenie rozpočtu k 31.12.2015

Prehľad o poskytnutí dotácií 2015

Programový rozpočet na rok 2015 v znení I. úpravy

úvod

tabuľková časť

programová časť

Záverečný účet obce za rok 2015

záverečný účet obce za rok 2015

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2015

výročná správa za rok 2015