Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Aktuálne

p

 

 

 

 

Krízový plán:

KC - krízový plán COVID

Komunitné centrum a jeho výkon upravuje Zákon NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej aj „Zákon o sociálnych službách“). V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h) (1) (a) poskytuje:

1. základné sociálne poradenstvo,

2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,

           b) vykonáva preventívna aktivita,

           c) zabezpečuje záujmová činnosť.

(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. (3) Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

V Komunitnom centre máme pre Vás pripravené voľnočasové aktivity pre deti, dospelých a seniorov.

S deťmi si počas školského roka píšeme úlohy a pripravujeme ich na školskú dochádzku (PSD) a pripravujeme aj množstvo záujmových krúžkov, podľa ich potrieb.

Vďaka pracovníčkam, ktoré zapožičali svoje hry do centra  - máme množstvo spoločenských hier, stolný tenis, Xbox. 

Pre dospelých ponúkame Kurz šitia, Kurz varenia a pečenia, Prednášky o bylinkách.

Pre mamičky s malými detičkami máme Klubík - hernička pre malé detičky, ktoré si môžu vytvoriť prvé kamarátstva, socializovať sa a mamičky si môžu vymieňať skúsenosti. 

Nezamestnaným ponúkame pracovné a kariérne poradenstvo.

Okrem vyplnenia voľného času, Vám ponúkame aj sociálne poradestvo. Pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí - vyplnenie tlačív, vybavovanie štátnych sociálnych dávok, písanie žiadostí, písanie návrhov na súd (rozvod, výživné, úprava styku s mal.dieťaťom....), vybavovanie splátkového kalendára, komunikácia s exekútormi, osobný bankrot, vyplnenie poštových poukážok, komunikácia s inštitúciami a odborníkmi pri riešení problému klientov (ÚPSVaR, CDR, právnik, lekár, exekútor...) a iné sociálne poradenstvo. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Pracovníčky KC:

  • Odborný garant KC              Mgr. Katarína Kúdelová
  • Pracovník KC                          Mária Sakállosová
  • Komunitný pracovník KC     Ing. Marcela Markovičová

kontakt: 036/ 63 09 728, mobil: 0911 594 491

 kc@tekovskeluzany.skkatarina.kudelova@tekovskeluzany.sk

sociálne siete:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100014790995708


DARY MENIA ŽIVOTY

Nemáte čas, či peniaze, no zato máte nepotrebné, ale stále funkčné veci?

Ponúkame Vám príležitosť užitočne ich využiť.

Darované veci poskytneme tým, ktorí ich potrebujú najviac. 

Vďaka Vašim darom sme ľuďom v núdzi, rodinám venovali trvanlivé potraviny, teplé prikrývky, zimné oblečenie a obuv, dezinfekčné a ochranné prostriedky,  vitamínové doplnky, nábytok a vybavenie, kuchynské potreby, počítače a notebooky pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré využívajú u nás v centre na vzdelávanie, hračky do herničky v našom centre, exteriérové vybavenie na hru a zábavu vonku.

Darovať môžete aj funkčné veci do centra - na lepšie fungovanie a organizovanie rôznych podujatí, krúžkov a akcií, nielen pre deti, ale aj dospelých.

Ďakujeme 

Zber obnoseného šatstva

Zapojte sa do zberu obnoseného a nepotrebného šatstva, ktorý sa koná nepretržite v priestoroch Komunitného centra, počas otváracích hodín.

Veci je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo krabíc, aby nedošlo k znehodnoteniu pri manipulácií s ním.

Zbiera sa: dámske, pánske a detské oblečenie, obuv, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, deky, metrový textil, prestieradlá, hračky a kuchynské riady (hrnce, taniere, poháre - aj nekompletné sady....).

Nepotrebným obnoseným šatstvom môžete pomôcť ľuďom v núdzi. V neposlednom rade touto likvidáciou pre Vás nepotrebného textilu šetríte aj životné prostredie.

Ďakujeme!

 


 

Naši sponzory: 

orange nadácia

Vďaka Nadácii Orange sme každoročne vypracovali  v programe Darujte Vianoce niekoľko projektov , ktoré boli úspešné a deti sme mohli odmeniť  na Vianoce 2016 krásnymi a modernými školskými potrebami a mnoho rodín aj vďaka potravinám cez projekt tak mohlo mať krajšie Vianoce.  v roku 2016 bolo obdarovaných 30 rodín. Tiež vdaka nadácii máme v Komunitnom centre, v programe Spojme sa pre dobrú vec - postavený altánok na lepšie trávenie voľného času.

Ďakujeme HLAVNE podnikateľom pôsobiacich v obci Tekovské Lužany, ktorí prispievajú na aktivity materiálne aj finančne; podporujú nás v našej činnosti.  Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať. 

 

Akčný plán; výstup komunitnej práce k 30.5.2023: 

Akčný plán (1.83 MB)

 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch