Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Zateplenie materskej školy

 • Názov projektu: Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy v Tekovských Lužanoch
 • Prijímateľ: Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany
 • Miesto realizácie projektu: Nitriansky samosprávny kraj, okres Levice, Obec Tekovské Lužany, k. ú. Tekovské Lužany, parcely: CKN 107/2, CKN 107/3 a CKN 107/6, budova Materskej školy - Osloboditeľov ul., súpisné číslo 36
 • Celkové oprávnené výdavky: 337.475,34 €
 • Výška poskytnutého príspevku: max. 320.601,57 €
 • Plánované začatie a ukončenie realizácie projektu: 08/2017 - 01/2018
 • Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia
 • Prioritná os: Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • Konkrétny cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
 • Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia
 • Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Stručný popis projektu:

Projekt "Zlepšenie tepelnotechnických vlastností a modernizácia materskej školy v Tekovských Lužanoch" rieši pre zlý estetický vzhľad a hlavne pre vysokú energetickú náročnosť modernizáciu a zlepšenie tepelno-technických vlastností obalového plášťa. Daný cieľ zabezpečí zateplenie obvodového plášťa, výmena otvorových konštrukcií a rekonštrukcia plochej strechy. Druhotnou funkciou obnovy je zlepšenie architektonickej a estetickej stránky objektu.

OP KŽP

Tento projekt sa realizuje s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTČNÉ FONDY

2014 - 2020

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch