Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rekonštrukcia budov základných škôl

Rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici v Tekovských Lužanoch


Názov prijímateľa:   Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany


Názov projektu:   Rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici v Tekovských Lužanoch


Názov Operačného programu: Regionálny operačný program


Miesto realizácie projektu:  Komenského č. 37, 935 41 Tekovské Lužany, okres Levice, Nitriansky kraj,  Slovenská republika


Trvanie projektu:   05/2010 – 07/2012


Výška nenávratného finančného príspevku: 549 768,45 Eur


Kontaktné údaje: 

telefón: 036/772 35 01  
e-mail: luzany@nextra.sk
web: www.tekovskeluzany.sk


Ciele projektu:
Cieľ projektu
Zvýšenie úrovne, kvality a dostupnosti vzdelávania na porovnateľnú úroveň s európskym štandardom zlepšením infraštruktúry školského zariadenia v Tekovských Lužanoch.

Špecifické ciele projektu
- odstránenie havarijného stavu a energetickej náročnosti školských pavilónov zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou okien a dverí,
- zabezpečenie bezbariérového prístupu do školských pavilónov, k sociálnym zariadeniam a pohybu v rámci pavilónov.


Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti.“

EU ROP


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program

www.ropka.sk