Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Rekonštrukcia budov základných škôl

Rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici v Tekovských Lužanoch

  • Názov prijímateľa:   Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany
  • Názov projektu:   Rekonštrukcia ZŠ na Komenského ulici v Tekovských Lužanoch
  • Názov Operačného programu: Regionálny operačný program
  • Miesto realizácie projektu:  Komenského č. 37, 935 41 Tekovské Lužany, okres Levice, Nitriansky kraj,  Slovenská republika
  • Trvanie projektu:   05/2010 – 07/2012
  • Výška nenávratného finančného príspevku: 549 768,45 Eur

Kontaktné údaje: 

Ciele projektu:

Zvýšenie úrovne, kvality a dostupnosti vzdelávania na porovnateľnú úroveň s európskym štandardom zlepšením infraštruktúry školského zariadenia v Tekovských Lužanoch.

Špecifické ciele projektu

  • odstránenie havarijného stavu a energetickej náročnosti školských pavilónov zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou okien a dverí,
  • zabezpečenie bezbariérového prístupu do školských pavilónov, k sociálnym zariadeniam a pohybu v rámci pavilónov.

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.
Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do Vašej budúcnosti.“

EUROP

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Dátum vloženia: 13. 1. 2015 18:32
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 9. 2021 12:00

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch