Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rozvojové dokumenty

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 - 2023

PHSR 2015 - 2020

dotazník

PHSR 2015 - 2020

PHSR na roky 2004 - 2006 a 2007 - 2013

PHSR 2004_2013.pdf

Krajinno-ekologický plán obce

Krajinno-ekologický plán obce Tekovské Lužany

Miestny územný systém ekologickej stability - mapa

Územný plán obce - prieskumy a rozbory

Prieskumy a rozbory

Územný plán obce - zadanie

obálka

obsah

text_z_a-g

text_z_h-n

text_z_o-u

úvod

Územný plán obce - koncept

obal textovej časti

obsah

1 zakl_udaje

2.1 rieš_zauj_uz

2.2 vazby_vuc_tl

2.3 demografia

2.4 záuj_územie

Stránka