Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Rozvoj inovatívnych športovísk v obci Tekovské Lužany

nsk

Projekt realizovaný

s finančnou podporou

Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

 

Dotácia na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja

Názov projektu

Rozvoj inovatívnych športovísk v obci Tekovské Lužany

Financovaný z

dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Obec Tekovské Lužany

Druh dotácie:

V súlade s VZN NSK č. 6/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja.

Ukončenie realizácie projektu

Kapitálový transfer - najneskôr do konca rozpočtového roka.

Zmluva o poskytnutí dotácie zverejnená na:

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s VZN NSK č. 6/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu všeobecného rozvoja obcí a miest na území Nitrianskeho kraja.

Číslo zmluvy: 1764/2023/OSČ

(ev. č. prijímateľa 27/2023 zo dňa 20.9.2023)

samosprava/zmluvy-faktury-objednavky/zmluva-27-2023-6802.html

Výška poskytnutej dotácie

4 989,00 EUR

Miesto

Obec Tekovské Lužany, športový areál

Obsah projektu:

Nákup inovatívnych multifunkčných športových zariadení – teqballových stolov:

  • TEQ Smart stôl
  • TEQ Lite stôl
  • Teqballové lopty:  8 ks

Ciele projektu:

Cieľom projektu je vytvorenie nových možností športového vyžitia obyvateľov obce nákupom inovatívneho multifunkčné športového vybavenia - TEQ stolov. Použitím najjednoduchšej myšlienky zaobleného stola sa vytvoril šport, ktorý môže byť hraný hocikde – hocikedy, vonku – vo vnútri a pri ktorom nezáleží na veku ani na pohlaví. Teqball je nový šport, ktorý má základy vo futbale a je perfektným doplnkom pre profesionálnych futbalistov a futbalové kluby. Je zároveň určený aj pre začiatočníkov a nadšencov futbalu za účelom zlepšenia techniky, koncentrácie a kondície.  Okrem Teqballu, ktorý je najznámejším z TEQ športov, sa na tomto stole môžu hrať ďalšie športy ako napr. Teqvoly, Teqtennis, Teqpong a Qatch. Nakoľko Teqball sa hra s futbalovou loptou, Teqvoly s volejbalovou loptou, Teqtennis s tenisovou loptičkou a Qatch s hádzanárskou loptou sa tieto športy môžu hrať takmer za každého počasia.

Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce bez rozdielu veku a pohlavia. Stôl umiestnený v areály základných škôl bude vhodným doplnkom a spestrením hodín telesnej výchovy detí základných škôl, v poobedňajších hodinách bude prístupný verejnosti v rámci multifunkčného ihriska. TEQ stôl umiestnený v rámci športového areálu bude využívaný aktívnymi športovcami všetkých vekových kategórií miestneho klubu, ako aj verejnosťou presadzujúcou zdravý životný štýl. Stoly sú vhodné aj na organizovanie turnajov a súťaží nadregionálneho charakteru.

smart_2

lite_1

 

lite_2smart

smart litesmart_1

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch