Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Kontakty

 

Obecný úrad
SNP 43:

Tel: +421 (0)36 77 23 501

Fax:+421 (0)36 77 23 129

e-mail: info@tekovskeluzany.sk

              starosta@tekovskeluzany.sk

              prednosta@tekovskeluzany.sk

              podatelna@tekovskeluzany.sk

              matrika@tekovskeluzany.sk

              dane@tekovskeluzany.sk


Kancelária prvého kontaktu:

Tel:+421 (0)36 77 20 170

e-mail: kontakt@tekovskeluzany.sk


Hospodárska činnosť:

Tel:+421 (0)903 956 809

e-mail: hc@tekovskeluzany.sk


Zberný dvor:

Tel:+421 (0)950 482 829

e-mail: separ@tekovskeluzany.sk


Komunitné centrum

Poštová 99:

Tel/Fax:+421 (0)36 63 09 728

e-mail: kc@tekovskeluzany.sk


Terénna socialna práca:

Tel:+421 (0)911 927 146

e-mail: tsp@tekovskeluzany.sk


Dom kultúry

Topoľská 1:

Tel:+421 (0)36 77 23 511

e-mail: kultura@tekovskeluzany.sk


Knižnica:

Tel:+421 (0)36 77 23 516

e-mail: kniznica@tekovskeluzany.sk


Zariadenie školského stravovania

Dunajská 4:

Tel:+421 (0)914 130 615

e-mail: stravovanie@tekovskeluzany.sk


Obecná polícia

Osloboditeľov 16:

Tel:+421 (0)903 475 993

e-mail: policia@tekovskeluzany.sk

 

E-mail: web@tekovskeluzany.sk

 

<script type="text/javascript" src="https://form.simpleshop.cz/iframe/js/?id=1po8"></script>