Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Návrh rozpočtu obce na roky 2020 - 2022

tabuľková časť návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022

Rozpočet obce na roky 2020 - 2022

príjmová časť

výdavková časť