Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Región okolo nás

Vážení návštevníci,

srdečne Vás vítame na dolnom Pohroní, v širokom a úrodnom údolí Hrona.
Keď prichádzate do nášho regiónu, nájdete tu nekonečné polia spestrené malými lesíkmi, potokmi, rybníkmi, jemnými kopčekmi, vinohrady a viničné domčeky, množstvo historických a kultúrnych pamiatok, prírodných krás a vzácnych druhov fauny a flóry. Panorámu okolia zo severu dotvárajú Štiavnické vrchy, z juhu pohorie Börzsöny.

Región ponúka výborné možnosti na cykloturistiku, chotáre sú plnéi_309732 poľovníckych revírov.

Narodili sa tu a pôsobili mnohé významné osobnosti slovenskej a maďarskej histórie a kultúry. V širšom okolí nájdete možnosti na kúpanie v termálnych kúpaliskách; na rôzne vodné radovánky (plávanie, člnkovanie, splavovanie) je tu rieka, ktorá spája celý región – Hron.

i_308954i_308954

Prírodné krásy

Prírodné rezervácie

 • Bíňanský rybník – časť siaha do k.ú. obce Keť; Prírodná rezervácia je vyi_308960hlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany biotopu vodného vtáctva a významnej lokality na paneurópskej migračnej trase vtákov.
 • Prírodná rezervácia Hlohyňa – 2,5 ha, Kukučínov; PR je vyhlásená na ochranu najzachovalejšieho a jedného z posledných zvyškov lužných lesov v okrese Levice s charakteristickým drevinovým zložením (topoľ sivý, jelša lepkavá, vŕba biela) na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.

 • i_308962Prírodná rezervácia Vozokánsky luh – v obci Hronovce, 110 500 m2; Ochrana posledného zvyšku pôvodného lužného lesa na dolnom Pohroní. Toto pomerne malé územie je významným hniezdiskom vodného vtáctva. Plní i krajinotvornú a estetickú funkciu.

Chránené areály

 • Chránený areál Želiezovský park - má ako hlavný predmet ochranu historického parku v obci Želiezovce, ktorý pôvodne niesol meno nemeckého hudobného skladateľa Franza Schuberta.
 • Chránený areál Svodovský park - je evidovaný ako historický park v časti obce Želiezovce - Svodov.

Chránené územia európskeho významu

 • Cerovina - výmera: 342,24 ha; katastrálne územia: Mikula, Šalov, Trhyňa, Želiezovce
 • Ludinský háj - výmera 161,34 ha; katastrálne územia: Farná, Jasová, Kolta, Veľké Ludince.

Chránené stromy

 • Platany javorolisté – v 3 ha parku v obci Kukučínov
 • Dub letný – v k.ú. obce Tekovské Lužany
 • Plavovozokánska hruška - v k.ú. obce Plavé Vozokany
 • Tisovec dvojradový – v Želiezovciach

Pamiatky, pozoruhodnosti

 • i_308970Vinohrady, pivnice, pivničné domčeky: sú charakteristické takmer pre každú obec, ale pestovanie viniča hroznorodého má najväčšiu tradíciu v obciach Farná, Kuraľany, Málaš, Plavé Vozokany, Lužianky, Medvecké, Sikenica, Šalov, Zalaba, Zbrojníky; významná je tzv. veľká pivnica z r.1816 v Šalove, ktorá patrila rodine Eszterházyovcov (Pivnica grófa Esterházyho). Región má aj odrodu viniča typickú pre túto oblasť: Pesecká leányka.
 • Archeologické náleziská sú pri Čake (vykopávky z tureckých čias), pri Želiezovciach, pri Hontianskych Vrbiciach (staré pieskové bane); vykopávky z čias Marca Aurelia našlii pri obci Šarovce.
 • i_308974Kaštiele nájdeme v obciach Nýrovce (klasicistický, z 19. st.), Plavé Vozokany, Kukučínov (z 18. st.), Hronovce (barokový), Svodov a Želiezovce (kaštieľ Esterházyovcov z 18. st.); pri Málaši sa v osade Arma nachádza ruina bývalého renesančného kaštieľa.
 • Pamätné miesta a iné zaujímavosti: Park Sv. Alžbety (Árpádházy Szt. Erzsébet park) v obci Čata; Tisícročná záhrada v obci Hontianska Vrbica; Lurdská jaskyňa v obci Sikenica; pomník na počesť bitky 19.04.1849 v Tekovských Lužanoch.

 

 • Kaplnky v obciach Čaka, Čata, Farná, Hronovce, Kukučínov, Šarovce, Tekovské Lužany, Zbrojníky, Želiezovce.
 • Kostoly: rímskokatolícke a reformované kostoly sa nachádzajú takmer v každej obci dolného Pohronia, v Plavých Vozokanoch a vo Farnej aj evanjelický.

Pamätné izby, domy, obecné múzeá:

 • i_308976Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta v Želiezovciach
 • Pamätná izba Martina Čulena v Čake
 • Pamätná izba Árpáda Ozsvalda v Kukučínove
 • Pamätný dom Vilmosa Csontosa v Zalabe
 • Obecné múzeá: v obciach Čata, Farná, Šalov, Šarovce.
 • Múzeum Židovskej náboženskej obce v Tekovských Lužanoch.
 • Historické múzeum druhej svetovej vojny v Pohronskom Ruskove.

Osobnosti

S dolnohronským regiónom môžeme spájať mená mnohých významných osobností, akými boli, resp. sú básnici Vilmos Csontos, Árpád Ozsvald, Mikuláš Kováč, spisovatelia Béla Lovicsek, Gyula Duba, Lajos Evva, pedagóg a národný buditeľ Martin Čulen, pedagóg Ladislav Ďurič, spisovateľka Anikó Mikola, akademickí maliari Milan Laluha a János Pleidell, maliarka Judita Petrovicsová, šahanský prepošt, vizitátor premontrejskej rehole a autor mnohých kódexov Ferenc Fegyverneki, fitneska Tímea Majorová, reprezentačný tréner futbalistiek Slovenska Zsolt Pakusza, klavirista Richard Rikkon, prírodovedec Endre Dudich, prekladateľ Biblie a duchovný pastier Sándor Czeglédy, výskumníčka a učiteľka oceánografie na Florida State University, prvá Slovenka na Antarktíde Henrietta Dulaiová, tvorca torty Franz Sacher, zakladateľ hotelového reťazca Eduard Sacher, hudobný skladateľ Franz Schubert, stavebník Antal Kherndl, resp. zakladateľ najznámejšej cimbalovej dielne 20. st. Lajos Bohák a mnohí iní.

Termálne kúpaliská

V širšom okolí nájdete termálne kúpaliská ako sú Margita Ilona, Podhájska, Santovka Wellness, Dudinka Dudince, Vadaš Thermal Štúrovo.

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch