Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Oznámenie o funkciách a majetkových pomeroch

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon") je verejný funkcionár ( čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu zakaždým do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie skutočnosti podľa čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona.

tlačivo MO pre ručné vypĺňanie (3.38 MB)

tlačivo Mo pre elektronické vypĺňanie (2.97 MB)

tlačivo MO po skončení verejnej funkcie pre ručné vypĺňanie (1.94 MB)

tlačivo MO po skončení verejnej funkcie pre elektronické vypĺňanie (1.73 MB)

 

Zverejňovanie oznámení o funkciách a majetkových pomeroch

Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona si Osobitná komisia na ochranu verejného záujmu pri OZ Tekovské Lužany, podľa Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, touto formou plní svoju povinnosť zverejniť na webovom sídle obce písomné oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti tejto osobitnej komisie ( čl. 7 ods. 5 a 8 ústavného zákona).

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2019:

majetkové oznámenie starostu obce za rok 2019 (15.82 MB)

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2020:

majetkové oznámenie starostu obce za rok 2020 (13.62 MB)

 

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2021:

majetkové oznámenie starostu obce za rok 2021 (1.21 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri ujatí sa funkcie starostu obce:

majetkové oznámenie starostu obce k 30.11.2022 (1.14 MB)

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Osobitnej komisie na ochranu verejného záujmu podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov za rok 2022:

majetkové oznámenie starostu obce za rok 2022 (1.29 MB)

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch