Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Návrh rozpočtu obce na rok 2018

Zverejnenie návrhu rozpočtu na rok 2018

 

Programový rozpočet obce na roky 2018 - 2020

Úvod

Tabuľková časť

Programová časť

 

Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2018

plnenie rozpočtu k 31.12.2018