Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

1. Ako si zabezpečiť majetok

jeseň

 • Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná, nezabúdajte ani na podkrovie, poschodie, malé strešné okná a pivničné okná. A to aj v čase vašej krátkej neprítomnosti.
 • Neschovávajte kl'úče v poštových schránkach, v kvetináčoch alebo pod rohožkou. Namiesto toho si nechajte rezervný kl'úč u dôveryhodného suseda alebo priatel'a.
 • Nikdy neotvárajte dvere, pokiaľ sa nepresvedčíte, kto je za nimi.
 • Odporúčame namontovať si na dvere panoramatické kukátko a poistnú retiazku.
 • Neznámych l'udí nepúšťajte nikdy do bytu.
 • Ak je váš dom osamelo stojaci, zvážte namonto­vanie domáceho alarmu, ktorý poskytuje núdzo­vé zabezpečenie proti krádeži a požiaru.
 • Počas vašej dlhodobejšej neprítomnosti (napr. návšteva príbuzných) požiadajte príbuzných, dôveryhodných susedov alebo známych, aby vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu. Ne­zaťahujte okná bytu roletami - dávate tým na ve­domie, že nie ste doma.
 • Dbajte na dobrú viditel'nosť vstupu do domu. ZIodej vždy uprednostňuje „maskovaný" prístup kríkmi či stromami, pretože sa cíti byt' dobre krytý.
 • Pre prípad, že by vás vykradli, je vhodné mať vyfotografované cenné veci, spísané výrobné čísla a pod. Tieto informácie pomôžu polícii v pátraní a uľahčia vaše jednanie s poisťovňami pri likvidácii poistnej udalosti.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA

 • POLÍCIA: 158
 • INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM: 112
 • MESTSKÁ POLÍCIA: 159
 • ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA: 155
 • HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR: 150
 • BLÍZKA OSOBA
 • MOJE TELEFÓNNE ČĺSLO

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch