Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Wifi pre teba

Oznámenie o realizácii projektu


publicita

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071Z746

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 93541, Tekovské Lužany

Miesto realizácie: Obec Tekovské Lužany

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Bod 1 Futbalový štadión- Externý AP (48.10386, 18.53584)

Bod 2 Hasičská zbrojnica- Externý AP (48.09864, 18.54591)

Bod 3 Zvonica- aut. zastávka- Externý AP (48.10265, 18.53251)

Bod 4 Stolnotenisový klub- Externý AP (48.10823, 18.53074)

Bod 5 Park-Externý AP (48.09481, 18.54349)

Bod 6 Kultúrny dom- Externý AP (48.09581, 18.54473)

Bod 7 – Komunitné centrum/pošta- Externý AP (48.09797, 18.53877)

Bod 8 Židovské múzeum- Externý AP (48.09887, 18.53775)

Bod 9 Ľudový dom/múzeum- Externý AP (48.09547, 18.54052)

Bod 10 Židovské múzeum-Externý AP (48.09946, 18.53962)

 

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 13.01.2020.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk