Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Profil verejného obstarávateľa

 

Názov:                 Obec Tekovské Lužany

IČO:                       00307548

Obec:                    Tekovské Lužany

Ulica:                     SNP 43

PSČ:                      935 41

 

Kontaktná adresa:    Obec:      Tekovské Lužany

                                         PSČ:         935 41 

                                Ulica a číslo:   SNP 43

 

Kontaktná osoba:    Meno:        Marián Kotora

                                   Telefón:        0903 515 863

                                     E-mail:       starosta@tekovskeluzany.sk

 

Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie:

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4353