Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Centrálny informačný priestor

Centrálny informačný priestor je tvorený základnými informáciami z histórie a súčasnosti obce s cieľom poskytnúť ucelený obraz o obci Tekovské Lužany. V skrátenej verzii sú infomácie zverejnené na informačných tabuliach umiestnených na námestí v centrálnej časti obce.

Na príprave textov sa autorsky podieľali:

Ing. Marián Kotora – starosta obce;

Ing. Soňa Bartoníčková – projektová manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Tekov;

RNDr. Hilda Kramáreková, PhD. a RNDr. Daša Oremusová, PhD.  – Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja FPVaI Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre;

Mgr. Alexandra Magátová a Ing. Ivana Malá – Základná škola Tekovské Lužany;

FOLK-ART, o.z., Tekovské Lužany-Nagysalló;  Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok – Miestna organizácia Tekovské Lužany

Zdroje informácií:

Enikő Kicsindi: Z histórie obce (Tekovské Lužany, Tekovské Lužianky, Hulvinky), 2016, Obec Tekovské Lužany, OZ FOLK-ART Tekovské Lužany – Nagysalló

Helena Zubčeková: História židovskej náboženskej obce v Tekovských Lužanoch, 2002, Obec Tekovské Lužany

Enikő Kicsindi: Bitka pri Tekovských Lužanoch, 2019, Obec Tekovské Lužany, OZ FOLK-ART Tekovské Lužany – Nagysalló, Miestna organizácia Csemadok Tekovské Lužany

Imre Horváth, Enikő Kicsindi: Szokás-e még... Fejezetek Nagysalló néprajzához (Je to ešte zvykom...kapitoly z etnografie Tekovských Lužian), 2014, OZ FOLK-ART Tekovské Lužany – Nagysalló, Miestna organizácia Csemadok Tekovské Lužany

Obecný úrad Tekovské Lužany

Štatistický úrad SR; Obchodný register SR; Živnostenský register SR;

Stav informácií k 1.1.2022;

Jazyková úprava: slovenský jazyk - RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., maďarský jazyk – Mgr. Andrea Kotorová

Fotografie: obec Tekovské Lužany, súkromná zbierka fotografií - Dávid Greksa, Enikő Kicsindi, Judit Sonkoly

Grafická úprava: PROPAG  Slovakia, s.r.o., Čaka

 

Projekt finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj

Projekt finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj

 

 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch