Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

TVL

Roky 2018 - 2022

06.10.2021

Navrhované dokumenty

návrh programu (268 kB)

zámer priameho predaja č. 5/2021 (146.58 kB)

zámer priameho predaja č. 6/2021 (146.37 kB)

 

30.06.2021

Navrhované dokumenty

návrh programu (268 kB)

plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021 (47.5 kB)

návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2021 (627.5 kB)

návrh záverečného účtu obce za rok 2020 (1.67 MB)

návrh PHSR obce na roky 2021 - 2027 (2.04 MB)

Zápisnica

zápisnica z 20. zasadnutia OZ (261.5 kB)

Uznesenia

uznesenie z 20. zasadnutia OZ (247 kB)

 

05.05.2021

Navrhované dokumenty

návrh programu (267.5 kB)

správa hlavnej kontrolórky (12.42 kB)

stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru (36.5 kB)

Zápisnica

zápisnica z 19. zasadnutia OZ (266.5 kB)

Uznesenia

uznesenie z 19. zasadnutia OZ (278.5 kB)

 

07.04.2021

Navrhované dokumenty:

Zápisnica

zápisnica z 18. zasadnutia OZ (309.5 kB)

Uznesenia

uznesenie z 18. zasadnutia OZ (321.5 kB)

 

16.12.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

25.11.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

23.09.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

29.07.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

08.07.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

27.05.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

04.03.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

18.12.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

27.11.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

30.10.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

28.8.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

24.7.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

26.06.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

05.06.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

10.04.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

13.02.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

19.12.2018

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

28.11.2018

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch