Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Roky 2018 - 2022

19.10.2022

Navrhované dokumenty

návrh programu (268 kB)

zámer č. 5/2022 (147.18 kB)

cenová ponuka k zámeru č. 5/2022 (64.5 kB)

zámer č. 6/2022 (146.84 kB)

cenová ponuka k zámeru č. 6/2022 (59.5 kB)

zámer č. 7/2022 (145.51 kB)cenová ponuka k zámeru č. 7/2022 (60 kB)

zápisnica

zápisnica z 29. zasadnutia OZ (253 kB)

uznesenia

uznesenia z 29. zasadnutia OZ (246.5 kB)

 

 

28.09.2022

Navrhované dokumenty

návrh programu (268.5 kB)

zámer priameho predaja č. 5/2022 (147.17 kB)

zámer priameho predaja č. 6/2022 (146.88 kB)

zámer predaja z dôvodu osobitného zreteľa č. 7/2022 (145.51 kB)

zápisnica

zápisnica z 28. zasadnutia OZ (291 kB)

uznesenia

uznesenia z 28. zasadnutia OZ (270 kB)

 

29.06.2022

Navrhované dokumenty

Návrh programu (269 kB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022 (50 kB)

Výročná správa LSS s.r.o. (210.53 kB)

Správa o hospodárení LSS s.r.o. (39.9 kB)

zámer priameho predaja č. 2/2022 (146.75 kB)

zámer priameho predaja č. 3/2022 (146.85 kB)

zámer priameho predaja č. 4/2022 (146.84 kB)

návrh záverečného účtu obce za rok 2021 (184.46 kB)

zápisnica

zápisnica z 27. zasadnutia OZ (316 kB)

uznesenia

uznesenia z 27. zasadnutia OZ (298.5 kB)

 

25.05.2022

Navrhované dokumenty

návrh programu

zámer predaja majetku č. 2/2022

zámer predaja majetku č. 3/2022

zámer predaja majetku č. 4/2022

vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľ/ka MŠ Tekovské Lužany

zápisnica

zápisnica z 26. zasadnutia OZ (269.5 kB)

uznesenia

uznesenia z 26. zasadnutia OZ (278 kB)

 

30.03.2022

Navrhované dokumenty

návrh programu (268 kB)

správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2021 (27.77 kB)

zápisnica

zápisnica z 25. zasadnutia OZ (258 kB)

uznesenia

uznesenie z 25. zasadnutia OZ (268.5 kB)

 

 

23.02.2022

Navrhované dokumenty

návrh programu (268 kB)

návrh Zámeru na priamy predaj majetku obce č. 1/2022 (146.88 kB)

Zápisnica

zápisnica z 24. zasadnutia OZ (262 kB)

Uznesenia

uznesenia z 24. zasadnutia OZ (279 kB)

 

15.12.2021

Navrhované dokumenty

návrh programu (268 kB)

návrh Zámeru priameho predaja majetku č. 11/2021 (145.6 kB)

návrh Zámeru priameho predaja č. 12/2021 (145.61 kB)

návrh rozpočtu 2022 - 2024_úvodná časť (169.5 kB)

návrh rozpočtu 2022 - 2024 - tabuľková časť (321.81 kB)

návrh rozpočtu 2022 - 2024 - programová časť (673.5 kB)

Zápisnica

zápisnica z 23. zasadnutia OZ (281.5 kB)

Uznesenia

uznesenia z 23. zasadnutia OZ (297.5 kB)

 

03.11.2021

Navrhované dokumenty

návrh programu (269 kB)

návrh VZN č. 1/2021 - školské poplatky (184.5 kB)

návrh VZN č. 2/2021 o dotáciách na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení (256.5 kB)

zámer priameho predaja majetku č. 9/2021 (145.65 kB)

zámer priameho predaja majetku č. 8/2021 (145.5 kB)

príkaz na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 (166.5 kB)

Zápisnica

zápisnica z 22. zasadnutia OZ (291 kB)

Uznesenia

uznesenia z 22. zasadnutia OZ (300 kB)

 

06.10.2021

Navrhované dokumenty

návrh programu (268 kB)

zámer priameho predaja č. 5/2021 (146.58 kB)

zámer priameho predaja č. 6/2021 (146.37 kB)

Zápisnica

zápisnica z 21. zasadnutia OZ (277 kB)

Uznesenia

uznesenie z 21. zasadnutia OZ (288.5 kB)

 

30.06.2021

Navrhované dokumenty

návrh programu (268 kB)

plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2021 (47.5 kB)

návrh I. úpravy rozpočtu na rok 2021 (627.5 kB)

návrh záverečného účtu obce za rok 2020 (1.67 MB)

návrh PHSR obce na roky 2021 - 2027 (2.04 MB)

Zápisnica

zápisnica z 20. zasadnutia OZ (263 kB)

Uznesenia

uznesenia z 20. zasadnutia OZ (249 kB)

 

05.05.2021

Navrhované dokumenty

návrh programu (267.5 kB)

správa hlavnej kontrolórky (12.42 kB)

stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru (36.5 kB)

Zápisnica

zápisnica z 19. zasadnutia OZ (266.5 kB)

Uznesenia

uznesenie z 19. zasadnutia OZ (278.5 kB)

 

07.04.2021

Navrhované dokumenty:

Zápisnica

zápisnica z 18. zasadnutia OZ (309.5 kB)

Uznesenia

uznesenie z 18. zasadnutia OZ (321.5 kB)

 

16.12.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

25.11.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

23.09.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

29.07.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

08.07.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

27.05.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

04.03.2020

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

18.12.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

27.11.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

30.10.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

28.8.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

24.7.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

26.06.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

05.06.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

10.04.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

13.02.2019

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

19.12.2018

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

28.11.2018

Navrhované dokumenty:

Zápisnica:

Uznesenia:

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch