Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí

Medzinárodné stretnutie partnerských miest v Tekovských Lužanoch podporované Európskou komisiou.

efc

Projekt  Paralely migrácie obyvateľov v kontexte dopadov vojnových udalostí financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov

"Opatrenie 2.1 pre družobné partnerstvá miest"

Účasť: Projekt umožnil stretnutie viac ako 2 115 občanov, z ktorých 45 pochádzalo z mesta Bátaszék (Maďarsko), 15 z mesta Besigheim (Nemecko), 10 z mesta Ditrau (Rumunsko) a 45 z mesta Kondoros (Maďarsko) a 45 priamo zapojených z Tekovských Lužian ako organizátora (Slovensko). Počet nepriamo zapojených účastníkov z Tekovských Lužian a okolitých obcí a miest: viac ako 2 000.

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Tekovské Lužany (Slovensko) od 17/08/2017 do 21/08/2017

Stručný opis:

Dňa 17/08/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na vzájomné spoznávanie sa, na spoznanie pamiatok a pozoruhodností obce Tekovské Lužany, na zmeny v obci od vysídlenia a pripravili výstavu a prezentáciu „Život v novej vlasti“.

Dňa 18/08/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na dvadsať spoločných rokov medzi obcou Bátaszék a Tekovské Lužany očami starostov, občanov, spolupracujúcich združení, znovupodpísali zmluvu o družobnej spolupráci. V druhej časti dňa si pripomínali udalosti pred 70 rokmi formou prednášky o migrácii obyvateľov v minulosti a súčasnosti, workshopu, premietania filmu, spomínaní, predstavenia knihy Tekovské Lužany 1947 – 48, divadelného predstavenia, výstavy a odovzdávaním cien Pro Urbe.

Dňa 19/08/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na multikultúrne prostredie partnerských miest a na podporu spolunažívania rôznych národov formou tanca, hudby a spevu, spoločným varením gastronomických špecialít a na otvorenie ľudového domu, kde bola inštalovaná výstava života v rokoch 1947 – 48, momenty a dokumenty týkajúce sa výmeny obyvateľstva.

Dňa 20/08/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na spoločné pripomínanie udalostí počas druhej svetovej vojny formou kladenia vencov pri pomníku padlých vo svetových vojnách, návštevou historických múzeí.

Dňa 21/08/2017 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na zhrnutie výsledkov stretnutia, na plánovanie ďalších spoločných programov obyvateľov družobných miest.

Project card

 

Program: Európa pre občanov 2014 – 2020

Priorita: 2. Podpora demokracie a občianskej participácie

Opatrenie 2.1: Družobné mestá

Partnerské mestá: Bátaszék (HU), Kondoros (HU), Ditrau (RO), Besigheim (DE)

Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Tekovské Lužany

Maximálna výška podpory: 16 500 Eur

Zapojené štáty: SK, HU, RO, DE

Poskytovateľ podpory: Agentúra pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru

Cieľom projektu bolo prostredníctvom stretnutia družobných miest pripomenúť historické a politické udalosti, ktoré sa odohrali po ukončení druhej svetovej vojny, najmä výmenu obyvateľstva medzi vtedajším Československom a Maďarskom v r. 1947 - 48.  Druhým cieľom projektu bolo osláviť 20-ročné jubileum podpisu zmluvy o družobnej spolupráci medzi Tekovskými Lužanmi a Bátaszékom a tento zväzok posilniť.

Dotknuté témy: výmena obyvateľstva po druhej svetovej vojne, súčasná migračná kríza v Európe, uplynulých dvadsať spoločných rokov s Bátaszékom.

Spoločná minulosť, ktorá spája obyvateľov Bátaszéku, Kondoroša a Tekovských Lužian vplýva aj na život  v ich partnerských mestách. Novodobá migračná kríza ovplyvňuje každodenný život v nemeckom Besigheime.

Výsledkom a prínosom projektu bolo priblíženie histórie, dôvodov súčasnej kultúrnej pestrosti, súčasného etnického a národnostného zloženia našich družobných miest, budovanie tolerancie a pochopenia medzi rôznymi národmi a vierovyznaniami žijúcimi vedľa seba, boj proti stigmatizácii prisťahovalcov,  Vďaka prednášok, premietania filmu, spoločných spomínaní, výstav, kultúrnym programov, workoshopov a predstaveniu knihy sme viedli našich občanov k aktívnemu európskemu občianstvu tolerantnému voči iným národnosťiam, kultúram a vierovyznaniam.

Co-funded by the Europe for Citizens Programme

Spolufinancované programom EÚ