Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN prijaté/aktualizované v roku 2005


VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce Tekovské Lužany

- zrušené uznesením č. 52/2015 dňa 28.1.2015