Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zoznam ulíc obce Tekovské Lužany

(V zátvorke: ich predchádzajúce pomenovanie)

 

  Terajší názov Názov do roku 1972 Názov do roku 1945
1 SNP I. ulica Garamsor, Ivánka
2 J. A. Komenského II. ulica Tabán
3 Poštová III. ulica Pince sor, Fölvég
4 Topoľská IV. ulica Alvég
5 Záhradná IV. ulica Vásártér
6 Dunajská V. ulica Kis sor
7 Tekovská VI. ulica Kis sor
8 Partizánska VII. ulica Pázsit sor
9 Proletárska VIII. ulica Proletár utca
10 Revolučná VIII. ulica Proletár utca
11 Cintorínska IX. ulica Új telep
12 J. A. Komenského X. ulica -
13 Hronská - -
14 Dukelská - -
15 Osloboditeľov - -
16 Sokolská - -
17 1. mája - -
18 Družstevná - -
19 Lužianska - -
20 Hulvinská - -
21 Obrancov mieru - -