Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Rekonštrukcia zdravotného strediska

Rekonštrukcia zdravotného strediska


Projekt bol realizovaný vďaka pilotnému projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA): Zníženie energetickej náročnosti vo verejných budovách.

Stavbu realizovala spoločnosť MATEP s.r.o. Bratislava.

Rekonštrukciu schodiska realizoval Gabriel Hanula, Tekovské Lužany.

Bezbariérový vstup realizovala spoločnosť VEN s.r.o. Nitra.