Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

VZN-old

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce verejný poriadok a ochranu životného prostredia > 2015

Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn_2_2014_prev_por_pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 244,5 kB
Stiahnuté: 230×

VZN - alkohol

vzn - alkohol.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,75 kB
Stiahnuté: 201×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce miestne dane a poplatky > 2015

VZN - daň - jadrové zariade nie

vzn-daň-jadrové zariadenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 153 kB
Stiahnuté: 206×

VZN - daň - komunálny odpad

vzn-daň-komunálny odpad.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 163 kB
Stiahnuté: 238×

VZN - daň - nehnuteľnosti

vzn-daň-nehnuteľnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 218,5 kB
Stiahnuté: 209×

VZN - daň - nevýherné hracie prístroje

vzn-daň-nevýherné hracie prístroje.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 150,5 kB
Stiahnuté: 205×

VZN - daň - predajné automaty

vzn-daň-predajné automaty.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 156 kB
Stiahnuté: 292×

VZN - daň - ubytovanie

vzn-daň-ubytovanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 162,5 kB
Stiahnuté: 143×

VZN - daň - užívanie verejného priestranstva

vzn-daň-užívanie verejného priestranstva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 153,5 kB
Stiahnuté: 160×

VZN - daň - za psa

vzn-daň-za psa.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 147,5 kB
Stiahnuté: 131×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce úzmené usporiadanie obce > 2015

VZN - záväzná cast územného plánu

vzn-záväzná časť územného plánu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 143,5 kB
Stiahnuté: 178×

VZN prijaté v roku 2013 > 2015

VZN 1 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
vzn_1_2013-zápis detí.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 149 kB
Stiahnuté: 147×

VZN prijaté v roku 2014 > 2015

VZN 1 2014 - kronika new

vzn_1_2014-kronika.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 200,5 kB
Stiahnuté: 230×

VZN prijaté v roku 2015 > 2015

VZN 1_2015_zriaďovacia listina a štatút DHZO

vzn_1_2015_dhzo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 192 kB
Stiahnuté: 178×

VZN prijaté v roku 2013 > 2015

VZN 2 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 2/2013 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obce
vzn_2_2013_verejné zhromaždenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 164 kB
Stiahnuté: 219×

VZN prijaté v roku 2014 > 2015

VZN 2_2014_Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn_2_2014_prev_por_pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 244,5 kB
Stiahnuté: 161×

VZN prijaté v roku 2015 > 2015

VZN 2_2015_smernica_škodové konanie

vzn_2_2015_škodové konanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 210,5 kB
Stiahnuté: 181×

VZN prijaté v roku 2013 > 2015

VZN 3 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 3/2013, ktorým sa určujú minimálne ceny nájmu a podnájmu bytových, nebytových priestorov, pozemkov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
vzn_3-2013_min.ceny nájom majetku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 172,5 kB
Stiahnuté: 449×

VZN prijaté v roku 2014 > 2015

VZN 3_2014_Volebné plagáty

vzn_3_2014_volebné plagáty.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 151 kB
Stiahnuté: 165×

VZN prijaté v roku 2013 > 2015

VZN 4 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Tekovské Lužany na rok 2013
vzn_4_2013_ dotácia na mzdy a prevádzku škôl a Šz.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 221 kB
Stiahnuté: 162×
Zobrazené 1-20 z 49

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch