Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

VZN-old

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce verejný poriadok a ochranu životného prostredia > 2015

Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn_2_2014_prev_por_pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 244,5 kB
Stiahnuté: 230×

VZN - alkohol

vzn - alkohol.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 37,75 kB
Stiahnuté: 201×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce miestne dane a poplatky > 2015

VZN - daň - jadrové zariade nie

vzn-daň-jadrové zariadenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 153 kB
Stiahnuté: 206×

VZN - daň - komunálny odpad

vzn-daň-komunálny odpad.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 163 kB
Stiahnuté: 238×

VZN - daň - nehnuteľnosti

vzn-daň-nehnuteľnosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 218,5 kB
Stiahnuté: 209×

VZN - daň - nevýherné hracie prístroje

vzn-daň-nevýherné hracie prístroje.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 150,5 kB
Stiahnuté: 205×

VZN - daň - predajné automaty

vzn-daň-predajné automaty.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 156 kB
Stiahnuté: 292×

VZN - daň - ubytovanie

vzn-daň-ubytovanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 162,5 kB
Stiahnuté: 143×

VZN - daň - užívanie verejného priestranstva

vzn-daň-užívanie verejného priestranstva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 153,5 kB
Stiahnuté: 160×

VZN - daň - za psa

vzn-daň-za psa.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 147,5 kB
Stiahnuté: 131×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce úzmené usporiadanie obce > 2015

VZN - záväzná cast územného plánu

vzn-záväzná časť územného plánu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 143,5 kB
Stiahnuté: 178×

VZN prijaté v roku 2013 > 2015

VZN 1 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
vzn_1_2013-zápis detí.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 149 kB
Stiahnuté: 147×

VZN prijaté v roku 2014 > 2015

VZN 1 2014 - kronika new

vzn_1_2014-kronika.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 200,5 kB
Stiahnuté: 230×

VZN prijaté v roku 2015 > 2015

VZN 1_2015_zriaďovacia listina a štatút DHZO

vzn_1_2015_dhzo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 192 kB
Stiahnuté: 178×

VZN prijaté v roku 2013 > 2015

VZN 2 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 2/2013 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obce
vzn_2_2013_verejné zhromaždenia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 164 kB
Stiahnuté: 219×

VZN prijaté v roku 2014 > 2015

VZN 2_2014_Prevádzkový poriadok pohrebiska

vzn_2_2014_prev_por_pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 244,5 kB
Stiahnuté: 161×

VZN prijaté v roku 2015 > 2015

VZN 2_2015_smernica_škodové konanie

vzn_2_2015_škodové konanie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 210,5 kB
Stiahnuté: 181×

VZN prijaté v roku 2013 > 2015

VZN 3 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 3/2013, ktorým sa určujú minimálne ceny nájmu a podnájmu bytových, nebytových priestorov, pozemkov a iného nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
vzn_3-2013_min.ceny nájom majetku.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 172,5 kB
Stiahnuté: 449×

VZN prijaté v roku 2014 > 2015

VZN 3_2014_Volebné plagáty

vzn_3_2014_volebné plagáty.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 151 kB
Stiahnuté: 165×

VZN prijaté v roku 2013 > 2015

VZN 4 2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tekovské Lužany č. 4/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Tekovské Lužany na rok 2013
vzn_4_2013_ dotácia na mzdy a prevádzku škôl a Šz.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 221 kB
Stiahnuté: 162×

VZN prijaté v roku 2014 > 2015

VZN 4_2014_dotácia pre školy a šz na rok 2015

VZN 4/2014 o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v roku 2015
vzn_4_2014_ dotácia na mzdy a prevádzku škôl a Šz.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 215 kB
Stiahnuté: 217×

VZN prijaté v roku 2013 > 2015

VZN 5 2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Tekovské Lužany.
vzn_5_2013_núdzové zásobovanie pitnou vodou.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 192 kB
Stiahnuté: 277×

VZN prijaté v roku 2014 > 2015

VZN 5_2014_príspevky pre školy a školské zariadenia

VZN 5/2014 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách školských zariadeniach v roku 2015
vzn_5_2014_ školské poplatky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 183 kB
Stiahnuté: 131×

VZN 6_2014_podmienky stravovania v ZŠS

VZN 6/2014 o podmienkach stravovania v ZŠS, Dunajská 4
vzn _6_2014_zŠs.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 212 kB
Stiahnuté: 179×

VZN prijaté v roku 2012 > 2015

VZN hospodárenie s majetkom obce nov

vzn_hospodárenie s majetkom obce_nové.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 331 kB
Stiahnuté: 232×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce verejný poriadok a ochranu životného prostredia > 2015

VZN o držaní psov

vzn_drzanie psov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 195 kB
Stiahnuté: 85×

VZN o používaní pyrotechniky

vzn-pyrotechnika.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Stiahnuté: 86×

VZN o prevádzke a správe cintorínov

vzn o prevádzke a správe cintorínov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 55,5 kB
Stiahnuté: 144×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce výkon samosprávy > 2015

VZN o voľbách

vzn voľby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Stiahnuté: 169×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce hospodárenie s majetkom obce > 2015

VZN školské poplatky

vzn_5_2014_ školské poplatky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 183 kB
Stiahnuté: 93×

VZN prijaté v roku 2015 > 2015

Zásady hospodárenia s majetkom obce_novela 05_2015

vzn_hospodárenie s majetkom obce_novela_052015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 350 kB
Stiahnuté: 169×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce hospodárenie s majetkom obce > 2014

Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi

13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,64 kB
Stiahnuté: 204×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce výkon samosprávy > 2014

Povinne zverejňované infornácie

32.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,67 kB
Stiahnuté: 115×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce hospodárenie s majetkom obce > 2014

VZN - dotácie

12.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,81 kB
Stiahnuté: 150×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce výkon samosprávy > 2014

VZN - etický kódex

27.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,16 kB
Stiahnuté: 662×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce hospodárenie s majetkom obce > 2014

VZN - hospodárenie s financiami a s majetkom

10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 292,63 kB
Stiahnuté: 146×

VZN - nájomné

11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,56 kB
Stiahnuté: 155×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce verejný poriadok a ochranu životného prostredia > 2014

VZN - ochrana pred povodňami

23.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,33 kB
Stiahnuté: 158×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce hospodárenie s majetkom obce > 2014

VZN - opatrovateľská služba

15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,11 kB
Stiahnuté: 96×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce výkon samosprávy > 2014

VZN - sloboda informácií

31.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 53,09 kB
Stiahnuté: 135×

VZN - školské obvody

29.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,7 kB
Stiahnuté: 142×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce verejný poriadok a ochranu životného prostredia > 2014

VZN - znečisťovanie ovzdušia

24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,07 kB
Stiahnuté: 80×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce hospodárenie s majetkom obce > 2014

VZN dotacia na mzdy a prevadzku skol a sz

16.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,4 kB
Stiahnuté: 142×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce verejný poriadok a ochranu životného prostredia > 2014

VZN o poriadku a čistote

18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 119,53 kB
Stiahnuté: 225×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce hospodárenie s majetkom obce > 2014

VZN o soc.právnej ochrane detí a soc.kuratele

14.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,27 kB
Stiahnuté: 82×

VZN o sociálnych sluzbách

9.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,24 MB
Stiahnuté: 101×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce výkon samosprávy > 2014

VZN ocenenia

33.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,36 kB
Stiahnuté: 115×

VZN opravné prostriedky školy

28.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,98 kB
Stiahnuté: 151×

Všeobecne záväzné nariadenia obce upravujúce verejný poriadok a ochranu životného prostredia > 2014

VZN Pravidlá casu predaja v obchode a casu prevádzky sluzieb

25.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,86 kB
Stiahnuté: 190×

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch