Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany

  • Prijímateľ:Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany
  • Miesto realizácie projektu:Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Tekovské Lužany
  • Celkové oprávnené výdavky: 188 795,17 Eur
  • Výška poskytnutého príspevku: 179 355,41 Eur
  • Plánované začatie a ukončenie projektu: 09/2010 – 09/2011

Stručný opis projektu:

Rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany sa naplní hlavný cieľ projektu: „Zvýšenie bezpečnosti, životnej úrovne obyvateľov a osvetlenia verejných komunikácií v obci Tekovské Lužany“.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Zvýšenie energetickej efektívnosti a energetickej bezpečnosti súčasnej sústavy verejného osvetlenia.
  • Komplexná rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia s cieľom zníženia energetickej náročnosti prevádzky v obci Tekovské Lužany.

Realizáciou projektu sa zabezpečí komplexná rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci. Nová sústava bude používať najmodernejšie technológie v podobe vysoko účinných a úsporných svetelných zdrojov a svietidiel, v rámci dosiahnutia ešte vyšších úspor bude inštalovaný regulačný systém svietivosti. Nová sústava bude na rozdiel od súčasnej spĺňať všetky parametre predpísané relevantnými normami a predpismi. Moderné verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou bude mať takto pozitívny vplyv na bezpečnosť v obci, minimalizuje riziko výskytu kriminality a zvýši celkovú kvalitu života v obyvateľov obce Tekovské Lužany.

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.
„Investícia do Vašej budúcnosti.“
Európsky fond regionálneho rozvoja

EUROP

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

www.opkahr.sk      www.economy.gov.sk

Dátum vloženia: 13. 1. 2015 19:43
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 9. 2021 11:58

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch