Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Inflačná pomoc II.

Kto má na ňu nárok a ako o ňu požiadať?

Inflačná pomoc II .(19.63 kB)

 

 Inflačná pomoc II.

 Kto má na ňu nárok a ako o ňu požiadať?

 

 

 

 

 

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.

Úrad poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31. 12. 2022:

 

  • osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
  • elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme skenu poslať na úrad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.

Na žiadosti podané po 31. 12. 2022 sa nebude prihliadať.

 

 Formou žiadostí je možné požiadať o tieto jednorazové dotácie:

 

  • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur
  • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie

 do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

  • Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31.

 októbra    2022    vykonávali    opatrenia                   sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny

 na     základe    rozhodnutia    súdu     pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

 

Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe nájdete tu:

https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne- veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654

Prílohy

Inflačná_pomoc_II-_leták UPSVR Levice.docx

Inflačná_pomoc_II-_leták UPSVR Levice.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,63 kB
Dátum vloženia: 5. 12. 2022 15:01
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 12. 2022 15:03
Autor: Aneta Jančíková

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch