Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Tekovské Lužany

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Tekovské Lužan

 

Prijímateľ:
Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany

Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Tekovské Lužany

Celkové oprávnené výdavky: 241 004,32 Eur

Výška poskytnutého príspevku: 201 629,81 Eur

Plánované začatie a ukončenie projektu: 02/2010 – 31.12.2010

Stručný opis projektu:
Rekonštrukciou hasičskej zbrojnice v obci Tekovské Lužany sa naplní hlavný cieľ projektu: „Zvýšenie bezpečnosti spádového územia obce Tekovské Lužany a vytvorenie kvalitných podmienok pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia objektu hasičskej zbrojnice“.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
- Zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov vybavenosti objektu hasičskej zbrojnice.
- Zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky objektu hasičskej zbrojnice.
- Skvalitniť podmienky výkonu DHZ zavedením IKT, zakúpením interiérového vybavenia a pracovných prostriedkov.


Realizácia projektu bude pozostávať z aktivít rekonštrukcie pôvodného objektu, jeho rozšírenia (prístavby), minimálnej úpravy areálu, novej žumpy, čím sa zvýšia štandardy užívania a technického zázemia. Takisto dôjde k zakúpeniu výpočtovej techniky, interiérového vybavenia a pracovných prostriedkov pre potreby DHZ. Realizácia projektu je v súlade so zaradením obce Tekovské Lužany do zoznamu obcí v materiály Koncepcie plošného rozmiestnenia síl HaZZ a DHZ, ktorá má funkčnú hasičskú zbrojnicu. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť a kvalita spádovej oblasti a dokončený projekt bude možné využiť v rámci pripravovanej koncepcie na ekonomickú prevádzku hasičskej stanice so stálou službou. Zakúpením výpočtovej techniky sa pripravia podmienky fungovania ohlasovne požiarov.


Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.
„Investícia do Vašej budúcnosti.“
Európsky fond regionálneho rozvoja

europ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch