Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Tekovské Lužan

  • Prijímateľ: Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany
  • Miesto realizácie projektu: Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Tekovské Lužany
  • Celkové oprávnené výdavky: 241 004,32 Eur
  • Výška poskytnutého príspevku: 201 629,81 Eur
  • Plánované začatie a ukončenie projektu: 02/2010 – 31.12.2010

Stručný opis projektu:

Rekonštrukciou hasičskej zbrojnice v obci Tekovské Lužany sa naplní hlavný cieľ projektu: „Zvýšenie bezpečnosti spádového územia obce Tekovské Lužany a vytvorenie kvalitných podmienok pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru prostredníctvom rekonštrukcie a rozšírenia objektu hasičskej zbrojnice“.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • Zabezpečiť dodržanie stanovených štandardov vybavenosti objektu hasičskej zbrojnice.
  • Zvýšiť energetickú efektívnosť prevádzky objektu hasičskej zbrojnice.
  • Skvalitniť podmienky výkonu DHZ zavedením IKT, zakúpením interiérového vybavenia a pracovných prostriedkov.

Realizácia projektu bude pozostávať z aktivít rekonštrukcie pôvodného objektu, jeho rozšírenia (prístavby), minimálnej úpravy areálu, novej žumpy, čím sa zvýšia štandardy užívania a technického zázemia. Takisto dôjde k zakúpeniu výpočtovej techniky, interiérového vybavenia a pracovných prostriedkov pre potreby DHZ. Realizácia projektu je v súlade so zaradením obce Tekovské Lužany do zoznamu obcí v materiály Koncepcie plošného rozmiestnenia síl HaZZ a DHZ, ktorá má funkčnú hasičskú zbrojnicu. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť a kvalita spádovej oblasti a dokončený projekt bude možné využiť v rámci pripravovanej koncepcie na ekonomickú prevádzku hasičskej stanice so stálou službou. Zakúpením výpočtovej techniky sa pripravia podmienky fungovania ohlasovne požiarov.

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.
„Investícia do Vašej budúcnosti.“
Európsky fond regionálneho rozvoja

EUROP

 

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Dátum vloženia: 11. 1. 2015 21:28
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 9. 2021 11:57

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch