Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany

 

Prijímateľ:
Obec Tekovské Lužany, SNP 43, 935 41 Tekovské Lužany

Miesto realizácie projektu:
Západné Slovensko, Nitriansky kraj, Levice, Tekovské Lužany

Celkové oprávnené výdavky: 188 795,17 Eur

Výška poskytnutého príspevku: 179 355,41 Eur

Plánované začatie a ukončenie projektu: 09/2010 – 09/2011

Stručný opis projektu:

Rekonštrukciou verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany sa naplní hlavný cieľ projektu: „Zvýšenie bezpečnosti, životnej úrovne obyvateľov a osvetlenia verejných komunikácií v obci Tekovské Lužany“.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
- Zvýšenie energetickej efektívnosti a energetickej bezpečnosti súčasnej sústavy verejného osvetlenia.
- Komplexná rekonštrukcia existujúceho verejného osvetlenia s cieľom zníženia energetickej náročnosti prevádzky v obci Tekovské Lužany.
Realizáciou projektu sa zabezpečí komplexná rekonštrukcia a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci. Nová sústava bude používať najmodernejšie technológie v podobe vysoko účinných a úsporných svetelných zdrojov a svietidiel, v rámci dosiahnutia ešte vyšších úspor bude inštalovaný regulačný systém svietivosti. Nová sústava bude na rozdiel od súčasnej spĺňať všetky parametre predpísané relevantnými normami a predpismi. Moderné verejné osvetlenie s vyššou svetelnou účinnosťou bude mať takto pozitívny vplyv na bezpečnosť v obci, minimalizuje riziko výskytu kriminality a zvýši celkovú kvalitu života v obyvateľov obce Tekovské Lužany.

 

Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie.
„Investícia do Vašej budúcnosti.“
Európsky fond regionálneho rozvoja

 euop

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast


www.opkahr.sk     www.economy.gov.sk


 

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch