Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 4. 2013

Mandátna zmluva č. 2013042101

9/2013

3 203,50 €

NET BUSINESS s.r.o., Prievidza

Obec Tekovské Lužany

15. 4. 2013

Darovacia zmluva

6/2013

0,00 €

Pozemkové spoločenstvo - spolok urbárnikov Leveled v Tekovských Lužanoch

Obec Tekovské Lužany

15. 4. 2013

Zmluva o poskytnutí služby

8/2013

8 800,00 €

Gemini Group, s.r.o., Karloveská 32, 842 02 Bratislava, Karloveská 32, 84202 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

10. 4. 2013

Zmluva na poskytnutie služby - lekárska posudková činnosť podľa § 49 zákona č. 448/2008 Z.z.

7/2013

8,00 €

MUDr. Jozef Földesi, Levice

Obec Tekovské Lužany

3. 4. 2013

Zmluva o spolupráci

5/2013

0,00 €

Fond sociálneho rozvoja, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

2. 4. 2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov

48/2013

0,00 €

BRKP Partners, s.r.o., Poštová 31, 935 41 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

24. 3. 2013

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Oabchodný zákonník v znení neskorších predpisov č.zmluvy: 13-2013

152013

1 200,00 €

Ing. Juliana Farkasová, Nám. hrdinov 7, 940 54 Nové Zámky

Obec Tekovské Lužany

25. 2. 2013

Zmluva o poskytovaní služieb (verejné obstarávanie)

4/2013

2 000,00 €

AUDEA, s.r.o., Banská Bystrica

Obec Tekovské Lužany

20. 2. 2013

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B) č. 23/003/12 Dodatok č. 1

3/2013

0,00 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

18. 2. 2013

Licenčná zmluva č. U1322/2013

2/2013

605,00 €

MADE spol. s r.o., Horná 34, 974 01 Banská Bystrica

Obec Tekovské Lužany

11. 2. 2013

Zmluva o poskytnutí NFP 033/4.1 MP/2013

1/2013

475 000,00 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Tekovské Lužany

27. 12. 2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

422012

69,60 €

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice

Obec Tekovské Lužany

15. 12. 2012

Zmluva o združenej dodávke plynu

44/2012

0,00 €

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

15. 12. 2012

Mandátna zmluva

432012

1 490,00 €

Ing. Adriana Ondríková

Obec Tekovské Lužany

12. 12. 2012

Zmluva o grantovom účte

412012

0,00 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

6. 11. 2012

Darovacia zmluva č. A/2012/170

402012

0,00 €

SR Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre

Obec Tekovské Lužany

16. 10. 2012

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a poradenstve zo dňa 10.10.2011

382012

600,00 €

Centire s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

10. 10. 2012

Zmluva č.2 o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie

372012

0,00 €

ZŠ s VJM, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

10. 10. 2012

Zmluva č.1 o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie

362012

0,00 €

Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

27. 9. 2012

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 038/2012/3.1/OPV

342012

141 252,00 €

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

6. 9. 2012

Kúpna zmluva

392012

3 200,00 €

AUTO-MOTO, s.r.o., SNP 42, 93541 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

5. 9. 2012

Zmluva o grantovom účte

322012

0,00 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

10. 8. 2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

352012

40,00 €

Bc. Jana Magdolenová, Belecká 374, 941 48 Podhájska

Obec Tekovské Lužany

10. 8. 2012

ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA uzatvorená podľa autorského zákona č. 618/2003 Z.z.

312012

793,34 €

Michal Rostás - SOUNDVISION, Nová Dubnica

Obec Tekovské Lužany

10. 8. 2012

Dodatok č. 2 / DZ221101206800102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2211012068001

302012

327 098,52 €

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Tekovské Lužany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 601-625 z 697

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch