Menu
Obec Tekovské Lužany
Tekovské Lužany

Odkaz na TVL

TVL

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16. 10. 2012

Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci a poradenstve zo dňa 10.10.2011

382012

600,00 €

Centire s.r.o., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

10. 10. 2012

Zmluva č.2 o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie

372012

0,00 €

ZŠ s VJM, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

10. 10. 2012

Zmluva č.1 o refundácii časti mzdy zamestnancov v rámci Operačného programu Vzdelávanie

362012

0,00 €

Základná škola, Komenského 37, 935 41 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

27. 9. 2012

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: 038/2012/3.1/OPV

342012

141 252,00 €

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

6. 9. 2012

Kúpna zmluva

392012

3 200,00 €

AUTO-MOTO, s.r.o., SNP 42, 93541 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

5. 9. 2012

Zmluva o grantovom účte

322012

0,00 €

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Tekovské Lužany

10. 8. 2012

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany

352012

40,00 €

Bc. Jana Magdolenová, Belecká 374, 941 48 Podhájska

Obec Tekovské Lužany

10. 8. 2012

ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA uzatvorená podľa autorského zákona č. 618/2003 Z.z.

312012

793,34 €

Michal Rostás - SOUNDVISION, Nová Dubnica

Obec Tekovské Lužany

10. 8. 2012

Dodatok č. 2 / DZ221101206800102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2211012068001

302012

327 098,52 €

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Obec Tekovské Lužany

7. 8. 2012

Zmluva o poskytnutí služieb

292012

0,00 €

CZ CZ Nitra s.r.o., Zlatomoravecká 5, 94901 Nitra

Obec Tekovské Lužany

5. 8. 2012

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

282012

0,00 €

Valuška Jaroslav, Zlaté Moravce

Obec Tekovské Lužany

10. 7. 2012

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka zo dňa 25.08.2011

272012

0,00 €

EURO-BUILDING, a.s., Bratislava

Obec Tekovské Lužany

6. 7. 2012

Zmluva o nájme nehnuteľností

9/2012

1,00 €

Občianske združenie FOLK-ART Tekovské Lužany - Nagysalló

Obec Tekovské Lužany

29. 6. 2012

Dexia Komunal Superlinka Zmluva o kontokorentnom úvere č.23/009/12

262012

36 990,00 €

Prima banka Slovensko a.s., Žilina

Obec Tekovské Lužany

25. 6. 2012

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektuVzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít

252012

0,00 €

Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava

Obec Tekovské Lužany

8. 6. 2012

Zmluva č. 58/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010

242012

200,00 €

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Obec Tekovské Lužany

8. 6. 2012

Zmluva č. 56/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010

232012

200,00 €

Nitriansky samosprávny kraj, Nitra

Obec Tekovské Lužany

4. 6. 2012

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľya § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.

222012

1 080,00 €

Ing. Juliana Farkašová, Námestie hrdinov 7, 940 01 Nové Zámky

Obec Tekovské Lužany

1. 6. 2012

Zmluva o združenej dodávke elektriny

212012

0,00 €

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

14. 5. 2012

Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

202012

0,00 €

Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

10. 5. 2012

Zmluva č. 16/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

192012

5 000,00 €

Obvodný úrad Nitra

Obec Tekovské Lužany

21. 4. 2012

Zmluva o dielo č. O/139/12

182012

0,00 EUR

METAL SERVIS Recycling s.r.o., Banská Bystrica

Obec Tekovské Lužany

20. 4. 2012

Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2012

162012

50,00 €

Ing. Margaréta Szabóová, SNP 7, 935 41 Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

20. 4. 2012

Zmluva č.p.: PHZ-OEL1-2012/001256-020

172012

2 100,00 €

MVSR - Obvodný úrad Nitra

Obec Tekovské Lužany

18. 4. 2012

Zmluva o dielo na odbornú technickú pomoc počas skúšobnej prevádzky čistiarne odpadových vôd Tekovské Lužany

152012

7 340,52 €

BioCompact, Strojnícka 97, 821 05 Bratislava

Obec Tekovské Lužany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 601-625 z 681

Mobilná aplikácia V OBRAZE

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na
Život v obci v obrazoch